XIII Niedziela zwykła – 26. 06. 2022 r.

XIII Niedziela zwykła  –  26. 06. 2022 r.

 

  

7:oo

O wypełnienie woli Bożej w życiu Wnuków i ich Rodziców oraz o Boże błogosławieństwo, Miłosierdzie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata
 

9.oo

1) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki z okazji urodzin

2) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Sylwi, Krzysztofa i ich dzieci

10.3o O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki z okazji urodzin i dla Aleksandra i Pawła
 

 

12.oo

1) Dziękczynna za posługę Siostry Anny i Siostry Eweliny w Naszej Parafii

2) ++ Z Rodziny Jędrzejewskich ( od Rodziny Jędrzejewskich z Chrzanowa )

3) + Edward Borciuch 33 r. śm.

 

13.15

1) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Grażyny i Stanisława Lewickich z okazji 40 rocznicy ślubu i o Boże błogosławieństwo dla Jana z okazji imienin

2) + Kazimiera Kruszyńska

 

18.oo

1) + Witold greg. 26

2) Dziękczynna za otrzymane łaski dla Alicji, Anny, Alicji, Teresy Borciuch i o dalszą opiekę Matki Bożej

 

Poniedziałek  – 27. 06. 2022 r.

 

6:3o

1) O wypełnienie woli Bożej w życiu Wnuków i ich Rodziców oraz o Boże błogosławieństwo, Miłosierdzie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata

2) ++ Helena, Stanisław Niewiadomscy i zmarli z Rodziny

9:oo 1) ++ Z Wypominek Rocznych

2) + Witold greg. 27

18:oo ++ Parafian w ostatnim czasie

Wtorek – 28. 06. 2022 r.

 

6:3o O wypełnienie woli Bożej w życiu Wnuków i ich Rodziców oraz o Boże błog. Miłosierdzie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata
9:oo + Jan Popielarski
 

18:oo

1) W intencji Rodzin z Naszej Parafii

2) ++ Antoni, Katarzyna i zmarli dziadkowie z obu stron

3) + Witold greg. 28

4) + Józef

 

Środa – 29. 06. 2022 r.

 

 

6:3o

O wypełnienie woli Bożej w życiu Wnuków i ich Rodziców oraz o Boże błog. Miłosierdzie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata
9:oo ++ Stanisława Stemplewska ( od Róży Żywego Różańca św. Krzysztofa )
 

18.oo

1) W intencji Proboszcza

2) W intencji Chorych i Starszych Parafian

3) + Witold greg. 29

4) + Jan

 

Czwartek 30.06.2022 r.

 

6:3o O wypełnienie woli Bożej w życiu Wnuków i ich Rodziców oraz o Boże błog. Miłosierdzie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata
9:oo ++ Stanisław Szol i zmarli z Rodziny
 

18.oo

1) W intencji wszystkich Wspólnot działających przy Naszej Parafii

2) + Józef Wszoła 20 r. śm.

3) + Witold greg. 30

4) + Henryk Herman ( od znajomych )

 

 

 

 

 

 

Piątek  – 01. 07. 2022 r.

6:3o 1) Dziękczynna za otrzymane uzdrowienie

2) O szczęśliwą operację dla Mieczysława

 

9:oo

++ Spoczywających na Niemieckich cmentarzach w miejscowości Janowo, Brody, Czernice, Warnice, Burzykowo, Słotnica, Dębica, Lotnisko Kluczewo
 

 

 

18.oo

SUMA ODPUSTOWA  – Za Parafian

2) Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za zniewagi obelgi jakie doznaje

3) O potrzebne łaski dla Wspólnoty Rodziców modlących się za swoje Dzieci – Fundatorów nowej Monstrancji do Kaplicy Wieczystej Adoracji

4) + Łucja Szutkowska greg. 1

5) W intencji Ojczyzny i Naszego Miasta ( od Roży Męskiej )

6) + Sabina Kaczmarek 1 r. śm.

 

Sobota – 02. 07. 2022 r.

6:3o Dziękczynna za otrzymane uzdrowienie
9.oo + Łucja greg. 2
 

18.oo

1) Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za zniewagi jakie doznaje i o zdolność przyjmowania Bożych łask przez ręce Maryi dla Członków Żywego Różańca

2) ++ Bronisława, Ludwik Bąk I zmarli z Rodziny

 

XIV Niedziela zwykła  –  03. 07. 2022 r.

7:oo 1) ++ Stefan Obiedziński i zmarli Dziadkowie

2) + Łucja greg. 3

 

9.oo

1) ++ Cecylia Rzążewska 50 r. śm. Sylwia Gzubicka, Adam, Eugeniusz, Arkadiusz, Czesława

2) + Pelagia, Zygmunt, Zdzisław Błażejewscy

10:3o ++ Z Rodziny Wilkoszów i Zaprzygrajów
12.oo O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Henryki Dereckiej  z okazji 90 rocznicy urodzin ( od córki z Rodziną )
18.oo 1) + Mirosław Gała

2) + Lucjan Sędłak 2 r. śm.

20.oo ++ Jan, Halina Najman, Teresa Przybysz i zmarli z obu stron