Wspólnota Przyjaciół Jezusa Miłosiernego

Wspólnota Przyjaciół Jezusa Miłosiernego (WPJM) od św. Pawła z nazwy istnieje od chwili przyjścia do naszej parafii ks.Marka Nikiela SChr, czyli od września 2010 roku, który to pomógł nam rozeznać charyzmat wspólnoty.

Początek jednak naszej Wspólnoty sięga  roku 1996, kiedy ks. Marek Jarząbek SChr pomagał nam wzrastać w wierze, poprzez środowe msze św. dla młodzieży po 20-tce do 30-tki,  rozważanie fragmentów Pisma Św. oraz wspólne piątkowe spotkania, które odbywały się w kościelnej salce pod chórem. Pamiętamy to do dziś oraz to, ile zrobił dla naszej wiary. Ciągle mamy go w naszych sercach.

Później tzn. od 1999 r. była pustka. Nie było księdza, który zająłby się  „dojrzałą „ młodzieżą. Z roku na rok było co raz gorzej. My stawaliśmy się bardziej dojrzali i przestawaliśmy pasować do młodzieży.
Aż tu w grudniu 2005 roku, znowu Pan Bóg zadziałał z mocą i powierzył nas opiece ks. Markowi Siwickiemu SChr. Mimo wielkiego oporu z naszej strony, naszych słabości i nieudolności, wykonywał ciężką pracę nad nami. Był to czas wielkiego wzrostu naszej wiary. Po kilku miesiącach wspólnota powiększyła się o kolejnych członków. Na początku spotkania odbywały się w domach prywatnych, zawsze w piątki o 20:00.  Naprawdę żyliśmy od piątku do piątku.

W 2007 roku zostały przywiezione  naszej wspólnocie relikwie Św. Pawła. Podczas mszy św. odprawionej w kościele w Rzepnowie, przyjęliśmy Św. Pawła jako patrona naszej wspólnoty. Po trzech latach kierownictwa ks. Marka, w naszych sercach zaczęło pojawiać rozumienie tego, czego chce od nas Jezus Chrystus. W czerwcu 2008 roku musieliśmy pożegnać się z ks. Markiem, ale jednocześnie powitać z ufnością to co miało nadejść.

Opieka nad wspólnotą została powierzona ks. Lesławowi  Prebendowskiemu SChr. Ks. Lesław stworzył z nas RODZINĘ, kładł na to wielki nacisk.
Przypominał nam, że mamy obowiązek żyć życiem naszych sióstr i braci wspólnotowych, że mamy brać odpowiedzialność jedni za drugich.
Po dwóch latach wyjechał na misje do Polonii kanadyjskiej.

Ze względu na to, że członkowie wspólnoty często uczestniczą w sesjach i rekolekcjach prowadzonych przez siostry zakonne Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu, ówczesny kierownik wspólnoty ks. Marek Nikiel SChr podjął wraz z członkami wspólnoty próbę rozeznania konkretnego charyzmatu wspólnoty. Wszyscy byli zgodni co do tego, że naszym powołaniem jest pełnić uczynki miłosierdzia wobec innych, zgodnie z tym co powiedział Jezus: „Pragnę raczej miłosierdzia, niż ofiary”. Stąd nazwa wspólnoty. Trzeba jednak zaznaczyć, że nadal patronuje nam św. Paweł.
Kto chce zgłębiać słowo Boże, poznawać dokumenty kościoła, wzrastać w wierze i duchowości zapraszamy na spotkania wspólnoty w poniedziałki o 19:00 do kaplicy na plebani. Spotkania poprzedzane są uczestnictwem we mszy św. o godz. 18:00.

Jezu Miłosierny dziękujemy, że tak mocno nas ukochałeś i nie zostawiasz nas samych, tak jak nam obiecałeś  i dajesz nam kapłanów.

Chwała Panu WPJM