Odnowa w Duchu Świętym

odnowalogo

Katolicka   Odnowa   w  Duchu  Świętym – czym jest? Jaki jest jej główny cel?

Jak sama nazwa wskazuje jest nim odnowa mocą Ducha Świętego naszego życia chrześcijańskiego a poprzez nasze życie Odnowa Kościoła Katolickiego. Inną nazwą tego ruchu- odnowa charyzmatyczna. Charyzma z greckiego – dzieło łaski. Prawdziwie, dziełem łaski jest odnowa naszego życia.

Co jest dla nas najważniejsze?

W centrum Odnowy  jest doświadczenie Ducha Świętego, trzeciej  Osoby Boskiej, jako Boga o wielkiej mocy. Każdy z nas szczególnie  doświadczył  laski i darów Ducha, który zmienia serce kamienne w serce z ciała, który jest orzeźwiającą wodą życia daną darmo, który czyni niemożliwe możliwym,który stwarza każdego z nas nowym człowiekiem.

Również dla nas jest ważne Pismo Święte, jako dynamiczne i działające Słowo Boże. Czujemy i zaświadczamy ,że jest dla nas przewodnikiem w zawiłościach życia , jest nośnikiem prawdy w naszych duszach i uzdrowieniem w zranieniach. Dzieje się to tak, ponieważ odkrywamy, że Bóg mówi do nas poprzez Słowo w konkretnych sytuacjach życiowych , prowadzi nas.

Dynamiczna relacja z Bogiem

Dążymy do tego , aby nasze modlitwy nie były wypełnieniem powinności , a nasza relacja z Bogiem nie była oparta na uniżoności . Pojmujemy Boga jako kochającego Tatę, który najbardziej pragnie naszego szczęścia. W kontakcie z Bogiem jest nasze uzdrowienie i źródło siły. Dlatego zapraszamy Go  do naszej codzienności i naszych zwykłych problemów, a On nas w tym nie zawodzi!

Rozwój i wzrastanie

Bardzo  ważny jest dla nas ciągły rozwój i doskonalenie się w sztuce życia, bo chcemy wykorzystywać czas dany nam na ziemi w pełni*. Wartością, która nas ku temu prowadzi jest Miłość, narzędziem zaś-  różnorakie wyjazdy weekendowe na rekolekcje przygotowywane zarówno przez Odnowę jak i szkoły Nowej Ewangelizacji. A środkiem: Łaska Boża, która czyni z nas nowych ludzi, przemienia nasze serca i która pozwala nam być jak żyzna gleba dla Siewcy.

Mt 5,48: Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski

Głoszenie dobrej nowiny

Czujemy że zostaliśmy obdarowani przez Boga niesamowitą miłością zupełnie za darmo . I nie możemy o tym nie mówić*- tak jak ktoś , kto wygrał los na loterii, będzie krzyczał  z radości, tak i my chcemy wykrzykiwać Dobrą Nowinę o bezinteresownej miłości Boga wszystkim spragnionym, potrzebującymi zagubionym w życiu. Szczególnie kierujemy się ku tym, którzy są już w Kościele , ale nie spotkali jeszcze Boga jako miłującej Osoby- chcemy pokazać im to dobro, którego sami doświadczamy.

1 Kor 9,16 Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię . Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!

Odnowa całego kościoła

Odnowa nie jest ruchem sensu stricte- jest raczej powiewem Ducha Świętego, który obejmuje Kościół. I to jest naszym celem- wychodzić z salek , w których mamy, spotkania i przekazywać otwartość na Ducha Świętego wszystkim wiernym tak, aby cały kościół stawał się coraz żywszy , aby każdy wierny dynamicznie  przeżywał swoją relacje z Bogiem i aby każdy wierzący był charyzmatykiem , niezależnie od stanu czy wieku.

O wspólnocie w naszej parafii

Odnowa w Duchu Świętym powstała w naszej parafii we wrześniu 2016 r. za zgodą ks. proboszcza  Tadeusza Kłapkowskiego. Opiekę nad nowo powstałą grupą objął ks. Jarosław Koch. W Odnowie spotykamy się w ramach grupy na Eucharystii i modlitwie, istotną cechą każdego spotkania modlitewnego jest wiara w realną obecność Boga – Jezusa Chrystusa , któremu oddajemy cześć i chwałę w modlitwie uwielbienia i dziękczynienia za wszystkie otrzymane łaski i dary. Ponieważ spotkanie modlitewne jest spotkaniem z żywym Bogiem , dlatego centrum modlitwy jest słuchanie Słowa Bożego, dzielenia się nim i realizowanie w naszym życiu. Naszą modlitwą obejmujemy nie tylko nasze intencje, ale także intencje innych osób i sytuacji , które bardzo potrzebują modlitwy. Staramy się włączyć w życie parafii.