Cantus Delicium

cantuslogo

Od 1 lipca 2010 r. przy parafii pw. św. Ottona w Pyrzycach działa Zespół Wokalny „Cantus Delicium”. Idea stworzenia takiego zespołu, w którym śpiewają wyłącznie młodzi ludzie, zrodziła się z potrzeby zapewnienia właściwej oprawy muzycznej liturgii w kościele parafialnym pw. NMP Wniebowziętej w Pyrzycach. Stworzenie chóru parafialnego na optymalnym poziomie artystycznym okazało się niezwykle trudne, wobec tego pojawił się pomysł, aby powstał niewielki, kilkuosobowy zespół wokalny, który będzie mógł przygotować ambitny repertuar religijny.

Zespół wokalny „Cantus Delicium”, zgodnie z rodowodem swojej nazwy (łac. subtelny głos), postawił sobie za cel wykonywanie przede wszystkim utworów w języku łacińskim mniej znanych kompozytorów. Drugim nurtem działalności jest śpiew cerkiewny. Zespół nie stroni również od utworów rozrywkowych (m.in. przeboje The Beatles). Grupa stale uświetnia swoim śpiewem różnorodne imprezy okolicznościowe, współpracuje z Uniwersytetem Szczecińskim oraz instytucjami kulturalnymi regionu. Wszyscy członkowie grupy są amatorami, a muzyka jest dla nich wielką życiową pasją.