Kościół Domowy

koscioldomowy

Ruch Domowego Kościoła zwany także Oazą Rodzin skupia małżeństwa (rodziny) chcące pogłębić swoją wiarę i osobiste relacje małżonków i ich dzieci z Bogiem. Pogłębianiu tych relacji służą regularne comiesięczne spotkania kręgów złożonych z kilku rodzin. Na spotkaniach tych rozważa się Słowo Boże i Dokumenty Kościoła. Częścią spotkań jest także wspólna modlitwa, dzielenie się swoimi problemami i doświadczeniem duchowego wzrostu. Opiekę duchową nad kręgami sprawuje ks. Michał Bargieł SChr.

Ruch Domowego Kościoła organizuje rekolekcje dla małżeństw i rodzin z dziećmi oraz różnego rodzaju wyjazdy. Sprzyja także nowym kontaktom wśród członków parafii i tworzeniu wspólnoty. Wszystko to ma nam pomóc w stawaniu się świadomymi wyznawcami Chrystusa i radosnymi świadkami wiary.