Wolontariat młodzieżowy

Wolontariat Młodzieżowy – jest to wspólnota młodych parafian zawiązania w kwietniu 2016 roku przez księdza Proboszcza Tadeusza Kłapkowskiego SChr. Wolontariat młodzieżowy realizowany jest głównie w ramach kół młodzieżowych (u nas w parafii dzięki organizacji Caritas) Głównym celem programu jest aktywizacja młodzieży ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz starszej. Wspólnota Wolontariatu Młodzieżowego rozwija działalność zarówno na zewnątrz, w przypadku corocznych zbiórek żywności w sklepach, opiece nad potrzebującymi parafianami czy też dostarczenie żywności pozyskanej zarówno ze zbiórek, jak i z unijnych projektów. Wewnątrz natomiast Wolontariat bierze udział w czynnym wsparciu zarówno członkiń Parafialnego Zespołu Caritas jak i pracującego w parafii duchowieństwa

Obecnie w strukturze wspólnoty jest 13 młodych i otwartych na pomoc potrzebujących członków.

Opiekunem duchowym jest ks. Tadeusz Kłapkowski SChr.