Szafarze Komunii Świętej

Ważnym elementem życia naszej parafii jest udział we Mszy świętej, a w sposób szczególny służba parafian przy Ołtarzu Pańskim. Do takich należy posługa szafarzy nadzwyczajnych. Służba szafarzy w naszej parafii pełniona jest podczas Mszy św. gdzie jest większa ilość wiernych aby usprawnić rozdawanie Komunii Świętej.

Dzięki istnieniu szafarzy, pobożni wierni, którzy ze względu na chorobę lub podeszły wiek nie mogą chodzić do kościoła, mają możliwość przyjmowania Komunii w każdą niedzielę.

W naszej parafii jest obecnie czterech szafarzy. Oprócz udzielania Komunii św. w niedziele i święta w czasie Eucharystii, udają się także z Ciałem Pańskim do chorych, dając im możliwość trwania w jedności z cierpiącym Chrystusem.

Szafarze naszej parafii:

  • Stanisław Barański
  • Bogusław Bekier
  • Andrzej Papis
  • Damian Błażejewski
  • Tomasz Kowalski
  • Marek Maciewicz
  • Jacek Misarko