Poradnik – jak w duchu wiary przeżyć WIELKI TYDZIEŃ 2020

NIEDZIELA PALMOWA

 • Zrobić z gałązek małą palmę
 • Ojciec, dziadek lub ktoś najstarszy powinien ją pokropić wodą święconą: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego – ustawić palmę na widocznym miejscu
 • Odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy (Ewang wg św. Mateusza: 21,1-17)
 • Wysłuchać przez radio lub TV lub przez przekaz internetowy z naszego kościoła Mszy świętej ( 10.3o; 12.oo i 18.oo) i przyjąć Komunię duchowo.

WIELKI CZWARTEK

 • Jeśli jest obraz Ostatniej Wieczerzy to ustawić go na stole
 • Na początek dnia – modlitwa t przeczytanie Ewangelii św. Jana: rozdział 13 i 14
 • w transmisji internetowej obejrzeć z naszego kościoła Mszę sw Wieczerzy Pańskiej o g. 18.oo
 • Przyjąć Komunię duchowo, trzy minuty ciszy i dziękczynienia za to że Jezus mieszka w naszym sercu
 • wspólnie zjeść kolację, tak jak jemy Wieczerzę wigilijną
 • Po wieczerzy odczytać Ustanowienie Najświętszego Sakramentu (1 Kor 11,17-34)
 • Odśpiewać pieśń – Ogrodzie oliwny lub inną pasyjną
 • Wieczorem ok. 21-szej odczytać fragment Ewangelii (Mt 26,16-56) i cały wieczór przeżyć w ciszy, zachętą by skorzystać z katolickich programów w TV lub Radio.

WIELKI PIĄTEK

 • W ciągu dnia śpiewamy pieśni wielkopostne o Krzyżu Jezusa >Na stole ustawić Krzyż
 • Wskazane jest aby z modlitewnika odprawić „Drogę krzyżową lub uczestniczyć w transmisji z kościoła o g. 9.oo lub15.oo
 • Wieczorem odczytać opis Męki Jezusa według św. Jana > Odmówić Litanię do Najśw. Serca Jezusowego
 • Skorzystać z transmisji internetowej Liturgii Męki Pańskiej z naszego kościoła o g. 18.oo
 • Przyjąć duchowo Komunię świętą.
 • Złożyć z pocałunek na krzyżu Jezusa z wiarą i wdzięcznością
 • Przed spoczynkiem nocnym odmówić pełne modlitwy i odczytać Hymn o miłości (1 Kor 13.1-13)

WIELKA SOBOTA

 • Śpiewamy pieśni Wielkopostne
 • Przygotować kosz świąteczny
 • Przed kolacja odczytać List św. Jakuba i podziękować Bogu za łaskę wiary w rodzinie, za wiarę dzieci i wnuków
 • Po kolacji zaśpiewać jedną z pieśni wielkanocnych, odmówić Różaniec i przejąć duchowo Komunię Świętą.
 • Na zakończenie odśpiewać pieśń

WIELKA NIEDZIELA

 • Odczytać opis Zmartwychwstania Pana Jezusa według Ewang. wg św. Jana rozdz 20)

Obrzęd poświęcenia:

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
„Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.” (Mt 6, 31 ab.32b-33)

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy:

Amen.

Po śniadaniu ojciec rodziny

Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy:

Amen.

Błogosławieństwo pokarmów – plik PDF

 • Życzenia przy dzieleniu się jajkiem
 • Po śniadaniu pieśń wielkanocna