OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 3 Niedziela WP – 16. 03. 2020.

 1. Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych. Jednakże w tej szczególnej sytuacji zagrożenia pandemią – Biskupi Polscy udzielili dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Św. do dnia 29 marca br, dla następujących wiernych:
  • osobom w podeszłym wieku.
  • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura)
  • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy się nimi opiekują
  • Osobom które czują duża obawę przed zarażeniem
 2. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie osoby korzystające z dyspensy powinny trwać na osobistej i rodzinnej modlitwie. Powinny też pozostawać w łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe Mszy św. Te transmisje są o następujących godzinach:
  • 7.oo – TVP 1 i TVP Info
  • 9.3o – Telewizja Trwam
  • 11.oo TVP 1 a także AURA
  • 13.oo – TV Polonia
  • 17.oo – AURA
  • Radio: 9.oo – Program 1 a także Radio Maryja
  • Codzienne Msze sw: > 7.oo – TVP 1 – z Łagiewnik > 20.oo – TVP 3 Szczecin – z Jasnej Góry
 3. Wskazania ogólne z Komunikatu Biskupów:
  • Episkopat Polski zezwala na ten czas do odwołania na przyjmowanie Komunii św na rękę
  • Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
  • Znak pokoju możemy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania rąk.
  • Cześć krzyżowi oddajemy przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. Podobnie jeśli chodzi o adoracje Relikwii.
  • Podczas nabożeństw i w kaplicy adoracji w miarę możliwości prosimy tak zajmować miejsca, by zachować bezpieczną odległość między osobami.
 4. Wskazania szczegółowe w naszej Parafii:
  • Kaplica Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni jest nadal otwarta cały dzień – od g. 9.3o do 18.oo
  • W razie potrzeby kapłani i Szafarze Nadzwyczajni będą odwiedzali chorych i starszych Parafian i zanosili im Najświętszy Sakrament Eucharystii.
  • Rezygnujemy w najbliższym czasie ze spotkań formacyjnych we wszystkich grupach i wspólnotach.
  • Rozprowadzanie Świec Paschalnych i Baranków na wielkanocny stół przez Parafialny Zespół Caritas przekładamy na następną niedzielę.
  • Film „Najświętsze Serce” projekcja filmu odłożona na początek maja.
  • Rekolekcje dla uczniów Szkól Podstawowych zostały odwołane i przekładamy to na jeden dzień przed Dniami Ottonowymi.
  • Odwołujemy Parafialne Rekolekcje które miały się rozpocząć za tydzień.
  • Nabożeństwo Gorzkich Żali nie odbędzie się w kościele ale będzie transmitowane przez media o g. 17.oo
  • Próba chóru we środę została odwołana
  • Konferencje przygotowujące do Sakramentu Małżeństwa które miały się rozpocząć dziś wieczorem przekładamy na drugą połowę maja. Dokładne terminy podamy na Święta.
  • Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątek – odwołana dla dzieci i młodzieży. Pozostają dwie o g. 9.3o o g 17.3o. Jako ze liczba uczestników nie może być większa jak 50 osób, to prosimy aby ci którzy mają zamiar uczestniczyć w Nabożeństwie zapisali się na listy wyłożone na stoliku po lewej stronie – przed Ołtarzem Matki Bożej.
 5. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się
  w naszych kościołach”. W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą.
 6. Zachęcamy aby codziennie wieczorem trwać na modlitwie o godz. 20.oo – będziemy z kaplicy domowej na plebanii prowadzić Modlitwę na Koronce do Bożego Miłosierdzia – w intencji o ochronę przed pandemią, o nierozprzestrzenianie się epidemii i o uwolnienie od lęku następnie zachęcamy aby o 20.3o trać na Modlitwie Różańcowej wraz z Radiem Maryja
 7. Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.
 8. Zgodnie z Tradycją Kościoła każdą niedzielną Mszę sw będziemy będziemy kończyć śpiewem suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”. Wzywamy do zachowania pokoju serca i ufności w Bożą Opatrzność i w opiekę naszej Wniebowziętej Pani.
 9. Od dziś – przez niedziele Wielkiego Postu będzie wystawiona skarbona na kwiaty do Bożego Grobu – przed ambonką na balaskach. Dziękujemy bardzo z te ofiary.