OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 28 NIEDZ. zw. – 14.10.2018

1. Dzisiejsza niedziela to – Dzień Papieski pod hasłem: „Promieniowanie ojcostwa”. W tym dniu w całej Polsce odbywa się zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Środki te są przeznaczane na stypendia dla młodzieży z ubogich środowisk. W naszej parafii akcję te przeprowadzi młodzież z KSM i Woluntariatu. Dziękujemy za wszelkie datki na ten szczytny cel

  • Różaniec ze sw. Janem Pawłem – g. 17.3o

Dzień Papieski zakończymy wieczornym Koncertem Niepodległościowym pt: Jan Paweł II – „Wolność dana i zadana” – ZAPRASZAMY – dzisiaj na godz. 19tą do świątyni – by uczcić św Jana Pawła II i podziękować za jego udział w zdobywaniu wolności dla naszego Narodu i Ojczyzny.

2. Także dzisiaj wypada – Dzień Edukacji Narodowej. Z okazji tego Dnia Nauczyciela składamy wszystkim którzy trudzą się wychowaniem i wykształceniem dzieci i młodzieży wszelkich Bożych łask – Bożego światła, wytrwałości, zdrowia i radości. Msza św dla Nauczycieli, Katechetów i Pracowników Oświaty – będzie 15tego października tj jutro w poniedz g. 18.oo. Bardzo zapraszamy. Joannę Rojek o którą

3. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach Różańcowych:

  • codziennie o g. 17. 30.
  • dla dzieci – poniedz i środy – 17.oo
  • dla młodzieży – piątek g. 17.3o

4. Oferta prasy katolickiej: najnowsze „Miłujcie się” a także „Gość niedzielny

Spotkanie po Pielgrzymce do Medjugorie – dziś po Sumie czyli ok 13tej

5. W tym tygodniu:

> w poniedz św Teresy Wielkiej

> we wtorek św. Jadwigi Śląskiej

> we czwartek św Łukasza Ewangelisty – Patrona Lekarzy i Służby Zdrowia – zachęcamy do modlitwy za Lekarzy i Pielęgniarki

> w piątek – bł. ks Jerzego Popiełuszki Męczennika – za jego wstawiennictwem polećmy Panu Bogu naszą Ojczyznę

6. Pielgrzymka do Częstochowy na Czuwanie za Polonię Świata wyrusza 19 paździer tj piątek o g. 7.oo rano. Polecamy pielgrzymów modlitwie Parafian a równocześnie prosimy ich o modlitwę za nas u Królowej Polski.

7. Wypominki Listopadowe – pięknym zwyczajem jest wyczytywanie imion i nazwisk naszych bliskich zmarłych, których polecamy modlitwie Kościoła w tzw. wypominkach. Każde imię to osobna historia, nie­powtarzalny ludzki los. I jeżeli ci zmarli czegoś od żyjących oczekują – to na pewno pamięci modlitewnej. Bowiem – modląc się za nich – dziękujemy za ich życie, za dobro, za miłość, poświęcenie i cierpienie jakie dla nas ponieśli. I błagamy dla nich o dar nieba.

Powierz więc swoich zmarłych modlitwie Kościoła. Wypominki Listopadowe – codzienny Różaniec przez miesiąc listopad. Karty wspominkowe z ofiarą można składać już od przyszłej niedzieli do Wypominkowej Urny wystawionej w kościele. Są do wyboru dwa formularze – albo z konkretną wskazaną datą (jeśli ktoś zechce przyjść w tym dniu gdy będą czytani jego zmarli) albo bez daty – jeśli zamawiający nie może wziąć osobiście udziału w tej modlitwie.

Formularze są do pobrania przy wyjściu – z prawej strony. Prosimy serdecznie aby wpisywać w miarę wyraźnie – byśmy nie popełniali błędów przy odczytaniu. Za ofiary dziękujemy.

8. Najbliższa niedz. to taca inwestycyjna

9. Oferta czasopism katolickich: tygodnik „Gość niedz”

dwumiesięcznik: „Miłujcie się”

10. Solenizantom tygodnia, Jubilatom – serdeczne pozdrowienia i życzenia