OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA – 26.11.2017

ŻYCZENIA

Na Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – na Dzień Święta Odpustowego Misjonarek Chrystusa Króla a także patronalnego święta Chrystusowców, kierujemy do nich serdeczne pozdrowienia i życzenia. Życzymy Siostrom Bożych łask w tej pięknej posłudze – na katechezie w szkołach, w dziele ewangelizacji i formacji w Parafii i tutaj w świątyni – podczas wielu posług Dziękujemy za te ofiarność i poświęcenie

1. Ostatni tydzień roku liturgicznego w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej został zaproponowany jako czas Szkoły Słuchania Słowa Bożego. Zachęcamy aby w tym tygod sięgać po Biblię i czytać teksty z Pisma św. Tutaj w kościele na wieczornych Mszach św komentarze do Psalm w liturgii sowa

2.Przed nami ostatnie dni listopada- serdecznie zapraszamy na „Wypominki” – codziennie o g. 17.30 – do środy

3. W dzisiejszą niedziele także można jeszcze otrzymać formularze na wypisanie Wypominek Rocznych za swych zmarłych

4. We Czwartek – o g. 17.oo – Godzina Święta – prowadzona przez Straż Honorową NSPJ. Najserdeczniej dziękujemy wszystkim Członkom Arcybractwa za ufundowaną piękną Chorągiew procesyjną.

5. Pierwszy Piątek Miesiąca :

  • wizyta u chorych z Sakramentami Świętymi od g. 8.30.

  • Sakrament Pokuty i Pojednania – od g. 16.3o.

  • Msza sw dla dzieci – g. 17.oo

  • Msza sw dla Straży Honorowej NSPJ – godz. 18.oo

6. Pierwsza Sobota miesiąca – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP rozpocznie się o g. 17.oo. Mszy św na 18tą . Zapraszamy najserdeczniej – bardzo się przerzedziły Koła Żywego Różańca i dlatego bardzo zachęcamy aby nowe osoby odważyły się i dołączyły.

7. Od najbliższej niedzieli tj 03. 12. 2015 – rozpoczynamy czas ADWENTU, czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Codzienne Roraty będą o g 6.00 rano, poprzedzone Godzinkami ku czci NM Panny o g. 5.40.

8. Parafialne Rekolekcje Adwentowe poprowadzi ks Robert Gnuch – Rozpoczną się już w najbliższą niedz. Konferencje rekolekcyjne poniedz, wtorek i środa: 6.oo, 9.oo i 18.oo. Najserdeczniej prosimy o udział w Rekolekcjach.

9. Serdeczne podziękowanie za ofiary składane na ostatnio prowadzone zbiórki:

> na prześladowanych chrześcijan – Solidarni z prześladowanymi –

1074,-

> na niedziele z ubogimi – 1130,-

10. Organizujemy w czasie ferii zimowych dwa wyjazdy w góry zarówno dla młodzieży jak i dzieci. Przyjmujemy zgłoszenia .

10. Wszystkim obchodzącym swoje Imieniny, Urodziny, Rocznice i inne świąteczne okoliczności – ślemy serdeczne pozdrowienie i błogosławieństwo