Patroni do sakramentu bierzmowania

Adrian – patron strażników więziennych

Afra – patronka dusz zaniedbanych, kobiet pokutujących

Agapit – patron ciężarnych kobiet

Agata Sycylijka – patronka Sycylii, Katanii, sztuki, artystów, kominiarzy, nianiek, ludwisarzy, karmiących matek, w chorobach piersi, pielęgniarek

Agnieszka Rzymianka – patronka młodych dziewic, czystości, narzeczonych, dzieci, panien, ogrodników

Akwilin – patron tragarzy

Albert Wielki Biskup – patron zakonów Albertynek i Albertynów, górników, studiujących nauki przyrodnicze, uczonych, plastyków, teologów

Aleksy Rzymianin – patron licznych zakonów, ubogich, żebraków, włóczęgów, pielgrzymów, wędrowców, orędownik podczas trzęsienia ziemi, suszy, złej pogody, w czasie epidemii i plag

Alfons – patron zakonu Redemptorystów, adwokatów, osób świeckich, spowiedników, teologów

Alojzy Gonzaga – patron Mantui, młodzieży studiującej

Ambroży – patron Bolonii, Mediolanu, pszczelarzy, woskarzy

Anastazja -patronka tkaczy, cenzorów

Anastazy Perski – patron złotników

Anatol z Laodycei – patron matematyków

Andrzej Apostoł – patron prawosławia, Słowian (szczególnie obrządków wschodnich), archidiecezji warmińskiej, Austrii, Bułgarii, Burgundii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Rosji, Sycylii, Szkocji, Bordeaux, Brescii, Brugii, Hanoweru, Neapolu, Rawenny, małżeństw podróżujących, podróżnych, żeglarzy, rybaków, rzeźników, sprzedawców ryb, orędownik zakochanych, wspomaga w sprawach matrymonialnych i wypraszaniu potomstwa

Andrzej Bobola – patron diecezji pińskiej, wileńskiej, łomżyńskiej, płockiej i warmińskiej, białostockiej, drohiczyńskiej, łomżyńskiej, kolejarzy, patron Polski

Anna – patronka diecezji opolskiej, miast, Hanoveru, kobiet rodzących, matek, gospodyń domowych, piekarzy, wdów, położnic, ubogich robotnic, stolarzy, górników kopalni złota, młynarzy, powroźników, żeglarzy

Antoni Padewski – patron Włoch, Padwy, Lizbony, Padeborn, Splitu, zakonów: Franciszkanów, Antoninek oraz wielu bractw, dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, położnic, piekarzy, ubogich, podróżnych, ludzi i rzeczy zaginionych

Antoni Wielki – patron wikliniarzy, świniopasów, osób z chorobami skórnymi, zakonu Antoninów, dzwonników, chorych, rzeźników, wędliniarzy, szczotkarzy, ubogich. Orędownik w czasie pożarów. W ciągu wieków wzywano go podczas epidemii oraz chorób skórnych

Apolonia – patronka dentystów, stomatologów

Arnold z Arnoldsweicler – patron śpiewaków

Arnulf – patron młynarzy, piwowarów

Augustyn – patron zakonu Augustianów, kanoników regularnych, Magdalenek, Kartaginy, drukarzy, wydawców, teologów

Autbert – patron piekarzy

 

Baldomer – patron ślusarzy

Barbara z Nikomedii – patronka archidiecezji katowickiej, Edessy, Kairu, architektów, cieśli, dzwonników, flisaków, górników, hutników, kamieniarzy, kowali, ludwisarzy, marynarzy, murarzy, saperów, strażników, szczotkarzy, tkaczy, więźniów, wytwórców sztucznych ogni, żołnierzy (szczególnie artylerzystów i załóg twierdz), dobrej śmierci

Barnaba Apostoł – patron Florencji, Mediolanu, orędownik podczas kłótni, sporów, smutku oraz burz gradowych

Bartłomiej Apostoł – patronem Armenii, Fermo, Frankfurtu nad Menem, Maastricht, introligatorów, tynkarzy, garbarzy, rybaków, rzeźników, zegarmistrzów

Bazyli – patron zakonu Bazylianów i sióstr św. Krzyża

Benedykt z Nursji – patron wielu zakonów, diecezji tarnowskiej, Francji, architektów, górników, inżynierów, nauczycieli, speleologów, uczniów, wydawców, kotlarzy, orędownik w chorobach róży oraz konających

Benild – patron nauczycieli

Benon z Miśni – patron rybaków, sukienników

Bernard z Aosty – patron alpinistów, narciarzy, broni pól przed burzą

Bernard z Badenii – patron mężczyzn

Bernard z Clairvaux – patron zakonu Cystersów, Burgundii, Ligurii, Genui, Gibraltaru, Pelplina, pszczelarzy, opiekun podczas klęsk żywiołowych, sztormów oraz w godzinie śmierci

Bernard (Bernardyn) ze Sieny – patron zakonu Bernardynów, Sieny, tkaczy, reklamy, orędownik chorych na gardło i krwawiących

Blandyna – patronka pomocy domowych, dziewic

Błażej – patron przemysłu wełniarskiego, handlarzy wełną, kapeluszników, lekarzy, gręplarzy, chorób

gardła, opiekun zwierząt, szewców, sztukatorów

Bonawentura – patron zakonu Franciszkanów, matek oczekujących potomstwa, dzieci, robotników, teologów, tragarzy, wytwórców jedwabiu

Bonifacy – patron Niemiec, diecezji w Fuldzie, Erfurcie, Moguncji, łomżyńskiej, archidiecezji warmińskiej,

kasjerów, krawców, księgarzy, piwowarów

Brendan – patron żeglarzy i podróżników

Brunon Kartuz – patron Kartuzów, obłąkanych

Brycjusz – patron sędziów

Brygida Królowa – patronka Szwecji, pielgrzymów, dobrej śmierci

Brygida z Kildar – patronka Irlandii, opiekunka pracujących na roli

 

Cecylia – patronka chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych, śpiewaków, niewidomych

Celestyn – patron introligatorów

Cezary z Nazjanzu – patron lekarzy

Chlodwald – patron wytwórców gwoździ

Chryzant – patron sędziów

Cyriak – patron ciężkiej pracy

Cyryl – patron Europy

 

Damazy I Papież – patron archiwariuszy kościelnych

Damian – patron aptekarzy, chirurgów i mędrców, stomatologów

Daria – patron sędziów

Dawid – patron Walii i Bath

Demetriusz z Salonik – patron żołnierzy

Dionizy – patron strzelców, przywoływany w różnych okolicznościach, m.in. przy bólu głowy, opętaniu i kłótniach

Dominik kapłan – patron zakonu Dominikanów – gałęzi żeńskiej i męskiej, Bolonii, Kordoby, Madrytu, Palermo

Dominik Savio – patron dzieci, ministrantów, chórów dziecięcych, młodzieży

Dorota – patronka piwowarów, górników, panien młodych, młodych małżeństw, narzeczonych, kwiaciarzy, ogrodników, botaników, położnych i par młodych, sprzedawców kwiatów

Dunstan – patron ślusarzy, złotników

Dyzma – patron złodziei

 

Eberhard – patron pasterzy

Edward Wyznawca – patron królów angielskich

Efrem – patron Asturii

Eliasz Prorok – patron dorożkarzy

Eligiusz – patron jubilerów, kowali, metalowców, ślusarzy, weterynarzy, zegarmistrzów, złotników, grawerów, wytwórców lamp, dzierżawców, fabrykantów powozów, wikliniarzy, handlarzy koni, rolników

Elżbieta – patronka matek, żon, położnych

Elżbieta Portugalska – patronka Portugalii, Saragossy, III zakonu Franciszkańskiego, orędowniczka podczas udręk wojny

Elżbieta z Turyngii – patronka ubogich, Węgier, Niemiec, III zakonu Franciszkańskiego, Elżbietanek

Erazm – patron tokarzy, marynarzy, żeglarzy, tkaczy

Eryk – patron Szwecji

Etelburga – patronka kobiet oczekujących potomstwa

Eulalia z Barcelony – patronka Katalonii, Barcelony i żeglarzy, ochrona przed poronieniem.

Eustachy – patron myśliwych i leśników, kramarzy, kupców, żołnierzy

Euzebiusz – patron diecezji przedalpejskich

Fabian – patron garncarzy, cynowników

Felicyta – patronka kobiet, matek

Feliks z Cantalicio – patron dzieci

Fiakriusz – patron dorożkarzy, kwiaciarek, miedziorytników, wytwórców cegieł

Fidelis – patron prawników

Filip Apostoł – patron Antwerpii, pilśniarzy, czapników, kapeluszników, garbarzy, kramarzy, cukierników, sklepikarzy

Filip Neri – patron humorystów

Filomena – patronka Żywego Różańca, szczęśliwych narodzin dzieci, matek i dzieci, ludzi interesu i w potrzebach finansowych, zdających egzaminy, szkół i konwentów, zakonników, misji i nawróceń, spokojnej i szczęśliwej śmierci, powracających do Sakramentów Świętych, narzeczonych, katakumb

Firmin Starszy – patron bednarzy

Florian – patron Krakowa, Bolonii, Austrii, strażaków, hutników, garncarzy, wytwórców mydła, kupców bławatnych, piwowarów, kominiarzy, chroni od klęsk: ognia, wojny, powodzi, nieurodzaju i burzy klęsk pożaru, powodzi i sztormów

Franciszek Ksawery – patron zakonu misjonarzy, misji katolickich, rozkrzewiania wiary, Indii, Japonii. marynarzy, orędownik w czasie zarazy i burz

Franciszek Salezy – patron Genewy, pisarzy, literatów, dziennikarzy i prasy katolickiej

Franciszek z Asyżu – patron zakonów Albertynów, Franciszkanów, Kapucynów, Franciszkanów Konwentualnych, Bernardynek, Kapucynek, Klarysek, Koletanek, tercjarzy, Włoch, Asyżu, Bazylei, aktorów, ekologów, pracowników ochrony środowiska, niewidomych, pokoju, robotników, tapicerów, ubogich, więźniów, Akcji Katolickiej

Franciszka Cabrini – patronka emigrantów

Frydolin – patron optyków

Gabriel Archanioł – patron dyplomatów, filatelistów, posłańców, korespondentów prasowych, pocztowców, radia i telewizji, telekomunikacji

Gabriel Perdolente – patron młodzieży włoskiej, kleryków, młodych zakonników

Genezjusz – patron aktorów

Genowefa – patronka Francji i Paryża, chroni przed klęskami, ulewą i suszą, gorączką, kobiet, dziewic, pasterzy, producentów świec woskowych, rybaków, kapeluszników, rzemieślników, właścicieli składu win, żołnierzy

Gerard                 patron diecezji Csanad, dzieci

German z Paryża – patron muzyków

Germana – patronka pasterek

Gertruda z Nivelles – patronka podróżników i ogrodników oraz przeciw myszom i szczurom, pielgrzymów

Gerwazy – patron chałupników, dzieci

Gezelin – patron szczęśliwego dzieciństwa

Goar – patron garncarzy, gościnności, właścicieli winnic, wytwórców cegieł

Gudula – patronka Brukseli

Gumar – patron mężczyzn mających złośliwe żony

Gutman – patron kowali, krawców, kupców, mieszczan, szewców

Grzegorz z Nazjanzu – patron Bazylianów i poetów

Grzegorz I Wielki Papież – patron uczniów, studentów, nauczycieli, chórów szkolnych, piosenkarzy, muzyków, kopalni, chórzystów

Gwidon – patron celników, urzędników podatkowych, chorych, kościelnych, dzwonników, pielgrzymów, rolników

Hadrian – patron kowali

Helena – patronka diecezji w Trewirze, Ascoli, Bambergu, Pesaro, Frankfurcie, Bazylei, farbiarzy, wytwórców igieł, wytwórców gwoździ, kopalni

Henryk z Bolzano – patron drwali

Herman z Kolonii – patron zegarmistrzów

Hilary z Poitiers – patron Poitiers, dzieci opóźnionych w rozwoju, chroni przed ukąszeniami wężów

Hieronim – patron ascetów, sierot, opuszczonej młodzieży, biblistów, egzegetów, księgarzy, teologów

Hildegarda – patronka esperantystów, językoznawców

Hipolit – patron personelu więziennego

Homobonus – patron kupców

Honorat – patron handlarzy, kupców

Hubert – patron myśliwych, tokarzy, leśników i sportowców, matematyków i metalowców, strzelców, kuśnierzy, optyków, rzeźników

Idzi – patron matek karmiących, pasterzy, macierzyństwa, osób kulawych, rybaków, sprzedawców koni

Ignacy Loyola – patron domów rekolekcyjnych, zakonu Jezuitów, dzieci, matek oczekujących dziecka, kuszonych,

skrupulantów, żołnierzy, rekolekcji, dzieci, ćwiczeń duchownych, teologów

Ingenuin – patron kopalni

Irena z Tesaloniki – patronka dziewcząt

Ireneusz – patron diecezji w Lyonie

Iwo – Helory – patron adwokatów, notariuszy, sędziów

Izydor – patron Hiszpanii, Sewilli, informatyków, rolników, farmerów, dobrych żniw

Jacek Odrowąż – patron archidiecezji katowickiej i diecezji opolskiej

Jadwiga Śląska – patronka Polski, Śląska, archidiecezji wrocławskiej i diecezji w Görlitz, Andechs, Berlina, Krakowa, Trzebnicy, Wrocławia, Europy, narzeczonych, uchodźców, pojednania i pokoju

Jakub Apostoł – patron Hiszpanii, Portugalii, zakonów rycerskich, czapników, hospicjów, szpitali, kapeluszników, wikliniarzy, pielgrzymów, sierot, dekarzy

Jan Apostoł – patron Albanii, Azji Mniejszej, aptekarzy, urzędników, bednarzy, dziewic, zawodów związanych z pisaniem i przepisywaniem: introligatorów, kopistów, kreślarzy, lieratów, biografów, papierników,

pisarzy, litografów, owczarzy, płatnerzy, skrybów, ślusarzy, wikliniarzy, teologów, uprawiających winorośl, wdów

Jan Berhmans – patron ministrantów

Jan Bosco – patron młodzieży, duszpasterzy młodzieżowych, młodych robotników, rzemieślników

Jan Boży – patron Granady, księgarzy, chorych, drukarzy, pielęgniarzy, szpitali, opiekun służby zdrowia

Jan Chrzciciel – patron Austrii, Francji, Holandii, Malty, Niemiec, Prowansji, Węgier, Akwitanii, Aragonii, archidiecezji warszawskiej i wrocławskiej, Amiens, Awinionu, Bonn, Florencji, Frankfurtu nad Menem, Kolonii, Lipska, Lyonu, Neapolu, Norymbergi, Nysy, Wiednia, Wrocławia, zakonu joannitów (Kawalerów Maltańskich), mnichów, dziewic, pasterzy i stad, kowali, krawców, kominiarzy, kuśnierzy, rymarzy, architektów, abstynentów, właścicieli kin, wychowawców, niezamężnych matek, tkaczy, garbarzy, skazanych na śmierć, orędownik podczas gradobicia, w chorobach epilepsji, tancerzy

Jan Chryzostom – patron kaznodziejów

Jan Damasceński – patron farmaceutów, malarzy ikon, obrazów świętych

Jan de la Salle – patron nauczycieli

Jan Gwalbert – patron leśników

Jan Kanty – patron Polski, archidiecezji krakowskiej, Krakowa, profesorów, nauczycieli i studentów, szkół katolickich, Caritasu

Jan Kapistran – patron prawników

Jan Kuncewicz – patron diecezji siedleckiej, drohiczyńskiej, zakonu Bazylianów, Rusi, Litwy, Wilna

Jan Leonardi – patron kucharzy

Jan Maria Vianney – patron proboszczów

Jan Marinoni – patron bankowców

Jan Nepomucen – patron Czech, dobrej spowiedzi i spowiedników, zakonu jezuitów, Pragi, tonących, orędownik podczas powodzi, sprzedawców, księży

Jan z Dukli – patron Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, archidiecezji przemyskiej, Lwowa, rycerstwa polskiego

January – patron Neapolu

Jerzy – patron Anglii, Portugalii, Aragonii, Genui, Stambułu, Niemiec, Wenecji, żołnierzy, kawalerii, rycerzy, płatnerzy, rusznikarzy, zbrojmistrzów, puszkarzy, pasterzy koni, szpitali, bezpłodnych kobiet, artystów, skautów, harcerzy, chroni przed dżumą, trądem, syfilisem i opryszczką

Joachim – patron małżeństwa, patron sprzedawców lnu

Joanna – patronka sióstr wizytek

Joanna d’Arc – patronka pracowników radia i telewizji, pracowników telekomunikacji

Józef Oblubieniec Marii – patron Kościoła powszechnego, Austrii, Węgier, Kanady, Meksyku, Belgii, Peru, Rosji, Wietnamu, Czech, Filipin, Hiszpanii, Kanady, Portugalii, misji chińskich, sprawiedliwości społecznej,

dobrej śmierci, robotników, cieśli, drwali, rzemieślników, małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców sierot, uciekinierów

Józef Cafasso – patron więźniów i więzień, duszpasterzy więziennych

Józef Kalasanty – patron Pijarów, szkół katolickich

Józef z Arymatei – patron garbarzy, grabarzy

Józef z Kupertynu – patron astronautów, kosmonautów, lotników, egzaminowanych

Juda Tadeusz Apostoł – patron diecezji siedleckiej, Magdeburga, orędownik w sprawach beznadziejnych

Julian – patron wioślarzy

Justyn – patron filozofów

Kajetan – patron bankowców

Kamil – patron zakonu Kamilianów, szpitali i chorych, pielęgniarek i pielęgniarzy, opiekujących się chorymi

Karol Boromeusz – patron zakonu Boromeuszek, diecezji w Lugano i Bazylei, uniwersytetu w Salzburgu, bibliotekarzy, duszpasterzy, instytutów wiedzy katechetycznej, proboszczów, profesorów seminarium

Karol Lwanga – patron młodzieży i akcji Katolickiej w Afryce

Kasjan – patron stenografów

Katarzyna Genuańska – patronka Genui, chorych i szpitali

Katarzyna Szwedzka – patronka Szwecji, ludzi dotkniętych niepowodzeniami

Katarzyna z Aleksandrii – patronka dziewcząt, filozofów, studentek, bibliotekarzy, literatów, kołodziejów, kolejarzy, garncarzy, adwokatów, modystek, mówców, szwaczek, zecerów, teologów

Katarzyna z Parc – patronka ekspedientek

Katarzyna ze Sieny – patronka Włoch, Rzymu, Sieny, uczonych, mędrców, studentów, pielęgniarek, strażników, strażaków

Kazimierz – patron Korony i Litwy

Kilian – patron malarzy pokojowych, tynkarzy

Kinga – patronka Polski i Litwy, diecezji tarnowskiej, górników wydobywających sól, kopalni soli

Klara – patronka zakonu Klarysek, kapucynek, Asyżu, bieliźniarek, hafciarek, praczek, radia i telewizji, chorych na oczy, malarzy malujących na szkle, szklarzy

Klarus – patron krawców

Klaudiusz – patron kamieniarzy, rzeźbiarzy

Klemens Dworzak – patron Warszawy, kelnerów, piekarzy, rzemieślników

Klemens I Papież – patron grabarzy, kamieniarzy, marmurników, narodów słowiańskich, dzieci, górników, kamieniarzy, kapeluszników, marynarzy

Klotylda – patronka notariuszy, kobiet

Koleta – patronka cieśli, pomocy domowych

Konkordia – patronka piastunek dzieci

Konrad                 patron furtianów

Korneliusz – patron chorych na grypę

Kosma – patron aptekarzy, chirurgów i mędrców, stomatologów

Kryspin – patron szewców, garbarzy

Kryspinian – patron garbarzy, szewców

Krystyna – patronka młynarzy

Krzysztof – patron kierowców i podróżnych, woźniców, taksówkarzy, tragarzy, rycerzy, poszukiwaczy skarbów i żeglarzy, flisaków, kolejarzy, modystek, biegaczy

Kunegunda – patronka kobiet oczekujących potomstwa

Leokadia – patronka Hiszpanii, Toledo

Leon Wielki Papież – patron muzyków i śpiewaków

Leonard z Noblac – patron dobrego porodu, położnych, więźniów, jeńców, chorych i zagrożonych napadem lub kradzieżą, tragarzy, parobków, stajennych

Letus – patron tkaczy

Lidia – patronka farbiarzy

Ludwik IX Król – patron kilku żeńskich zgromadzeń zakonnych noszących jego imię, drukarzy, fryzjerów, hafciarek,

introligatorów, kamieniarzy krawców, piekarzy, pielgrzymów, niewidomych, rybaków, tkaczy, uczonych, malarzy pokojowych, sztukatorów

Ludwina – patronka apostolstwa chorych

Łazarz – patron rzeźników, grabarzy, trędowatych, leprozoriów, żebraków

Łucja – patronka Toledo, krawców, niewidomych, ociemniałych, chorych na oczy, szklarzy, służby, producentów lamp i świec, woźniców, rolników, szwaczek, tkaczy, krawców, woźnych, tapicerów, orędowniczka w chorobach oczu, pracowników radia i telewizji

Łukasz Ewangelista – patron Hiszpanii, miasta Achai, introligatorów, lekarzy chirurgów, malarzy i rzeźbiarzy, notariuszy, rzeźników, złotników

Maciej Apostoł – patron Hanoweru, budowniczych, kowali, cukierników, rzeźników, wzywają go niepłodne małżeństwa oraz chłopcy rozpoczynający szkołę

Magnus ze Szkocji – patron sprzedawców ryb

Maksymilian Maria Kolbe – patron archidiecezji gdańskiej i diecezji koszalińskiej, krwiodawców, abstynentów

Małgorzata z Antiochii – patronka położnic, ciężarnych kobiet, bezpłodnych kobiet i dobrej śmierci

Mamert – patron mamek i orędownik w chorobach piersi

Marceli Papież – patron stajennych

Marcin de Porres – patron fryzjerów, pielęgniarek, robotników

Marcin z Tours – patron Francji, królewskiego rodu Merowingów, diecezji w Eisenstadt, Mainz, Rotterburga, Amiens, dzieci, hotelarzy, jeźdźców kawalerii, kapeluszników, kowali, krawców, młynarzy, tkaczy, podróżników, więźniów, właścicieli winnic, żołnierzy, oberżystów, karczmarzy, abstynetów, sukienników, przywoływany przeciwko pijaństwu i burzy

Marcjan – patron administratorów, rusznikarzy

Marek Ewangelista – patron Aleksandrii, Bergamo, Albanii, Wenecji, szklarzy, notariuszy, sekretarzy, pisarzy, murarzy,

wikliniarzy, koszykarzy, szklarzy

Marek Roy – patron prawników

Maria Goretti – patronka młodzieży

Maria Egipcjanka – patronka aktorów

Maria Magdalena – patronka Marsylii, Prowansji, Sycylii, Neapolu, zakonów kobiecych, pokutujących, życia kontemplacyjnego, dzieci, które mają trudności z chodzeniem, fryzjerów, perukarzy,

kobiet, osób kuszonych, ogrodników, studentów, więźniów, sprzedawców wina

Markulf – patron aptekarzy, kupców drobnych towarów, sukienników

Marta – patronka Tarasconu, gospodyń domowych, hotelarzy, kucharek, sprzątaczek, właścicieli zajazdów, właścicieli hoteli, rzeźbiarzy

Martyriusz – patron rusznikarzy

Maryn – patron kamieniarzy

Mateusz Apostoł – patron patronem diecezji i miasta Salerno, alkoholików, księgowych, pracowników kantorów, celników, urzędników podatkowych, straży granicznej

Maura z Troyes – patronka praczek

Maurycy – patron zakonu św. Maurycego, cesarskiego domu Ottonów, królestwa Burgundii, Longobardów, Einsiedeln, Magdeburga, Valais, farbiarzy, kapeluszników, piechoty, rycerstwa, żołnierzy

Medard z Noyon – patron od bólu zębów, piwowarów, chłopów, więźniów, żniwiarzy i dobrych zbiorów

Melchior Grodziecki – patron archidiecezji katowickiej

Metody – patron Europy

Michał Archanioł – patron zakonów Michalitek, Michalitów, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier, Małopolski, diecezji łomżyńskiej, Amsterdamu, Łańcuta, mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, policjantów, szlifierzy, cmentarzy, złotników, żołnierzy, tokarzy, dobrej śmierci, aptekarzy, złotników, bankowców

Mikołaj Biskup – patron Grecji, Rosji, Bari, Aberdeen, Antwerpii, Berlina, Miry, Moskwy, Nowogrodu, bednarzy, wytwórców guzików, cukierników, gorzelników, dzieci, flisaków, jeńców, kupców, sprzedawców perfumów, sprzedawców wina, sprzedawców zboża i nasion, marynarzy, uczonych, młynarzy, kancelistów parafialnych, notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sędziów, studentów, więźniów, złodziei, żeglarzy

Mikołaj z Filie – patron Szwajcarii

Mikołaj z Tolentino – patron dusz pozostających w czyśćcu

Monika – patronka kościelnych stowarzyszeń matek, wdów, matek

Nikodem – patron grabarzy

Norbert – patron Pragi, zakonu Norbertanów, sióstr Norbertynek oraz wszystkich wspólnot jego imienia

Notburga – patronka pomocy domowych, służących

Odo z Cluny – patron muzyków

Olaf – patron Norwegii

Onezym – patron czeladników

Onufry – patron mnichów, dorożkarzy, pielgrzymów, tkaczy

Oskar Biskup – patron Danii, Islandii, Niemiec

Oswald – patron angielskiej rodziny królewskiej, krzyżowców, kowali, żniwiarzy

Otton – patron archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, Pomorza, Pyrzyc

Otylia – patronka chorych na choroby gardła, uszu

Pankracy – patron dzieci, opiekun rycerstwa, przyzywany podczas wiosennych przymrozków, uważany jest za stróża przysiąg i mściciela krzywoprzysięstwa

Pantaleon – patron fizyków, lekarzy, akuszerek

Paschalis Baylon – patron stowarzyszeń i kongresów eucharystycznych, kucharzy

Patryk – patron Irlandii, Nigerii, fryzjerów, perukarzy, kowali, górników upadłych na duchu, opiekun zwierząt domowych

Paulina z Noli – patronka młynarzy

Paweł z Teb – patron zakonu paulinów i życia pustelniczego, piekarzy i tkających dywany, wytwórców koszy

Paweł z Tarsu Apostoł – patron licznych zakonów, Rzymu, Poznania, Rygi i diecezji gliwickiej, producentów namiotów, marynarzy, powroźników, tkaczy, robotnic, teologów, wikliniarzy

Piotr Apostoł – patron Rzymu, Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Saragossy, Lozanny, Duszników Zdrój, Genewy, Hamburga, Nantes, Trzebnicy, rybaków, sprzedawców ryb, rymarzy, blacharzy, zegarmistrzów, kamieniarzy, kowali, ślusarzy, marynarzy, żeglarzy, powroźników, sukienników, tkaczy, orędownik podczas epilepsji, gorączki, febry, foluszników, abstynetów, ukąszenia przez węże, zdunów, budowniczych mostów

Piotr Chryzolog – patron diecezji i miasta Imoli

Piotr Kanizy – patron diecezji Brixen, Innsbrucku oraz szkolnych organizacji katolickich w Niemczech

Pius X Papież – patron esperantystów, muzyków kościelnych

Placyd z Subiaco – patron żeglarzy

Protazy – patron chałupników, dzieci

Rafał Archanioł – patron aptekarzy, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców, żeglarzy

Rafał Kalinowski – patron Sybiraków, nauczycieli, wychowawców, wojskowych, kolejarzy, kapłanów, spowiedników, zakonników

Rajmund Nonnat – patron ciężarnych kobiet

Rajnold – patron kamieniarzy, rzeźbiarzy

Rita – patronka w sprawach trudnych i beznadziejnych, opiekunka wielu dzieł charytatywnych i bractw

Robert Bellarmin – patron kanonistów, katechetów

Roch – patron chorych, stolarzy, brukarzy, handlarzy dzieł sztuki, krawców, szczotkarzy

Roman z Rouen – patron kupców

Romuald – patron kamedułów

Rozalia – patronka Palermo, chorych zakaźnie

Róża z Limy – patronka Indian, obu Ameryk, Filipin, Antyli, Limy, kwiaciarek, ogrodników

Róża z Witerbo – patronka akcji katolickiej

Sabina – patronka gospodyń domowych

Scholastyka – patronka miast Le Mans i Subiaco

Sebastian – patron Niemiec, inwalidów wojennych, kamieniarzy, łuczników, myśliwych, ogrodników, garbarzy, garncarzy, rusznikarzy, cynowników, strażników, strzelców, rannych, żołnierzy

Serapion z Aleksandrii – patron dekarzy, szklarzy

Serwacy – patron diecezji w Worms, Maastricht, hutników, stolarzy, osób mających reumatyzm i febrę, ślusarzy, orędownik podczas przymrozków

Sewer – patron policjantów, sukienników

Seweryn – patron Austrii i Bawarii, właścicieli winnic

Stanisław ze Szczepanowa – patron Polski

Stanisław Kostka – patron Polski, Litwy, archidiecezji łódzkiej i warszawskiej, diecezji chełmińskiej i płockiej, Gniezna, Lublina, Lwowa, Poznania, Warszawy, studentów, nowicjuszy jezuickich, polskiej młodzieży, dzieci

Stefan – patron Serbii, Węgier, tkaczy

Stefania – patronka poszukiwaczy skarbów, gier loteryjnych

Sykstus – patron kobiet oczekujących potomstwa

Sylwester – patron diecezji i miasta Modeny

Symforian z Autum – patron sokolników, dzieci

Szczepan – patron diecezji wiedeńskiej, kamieniarzy, kucharzy, bednarzy, tkaczy, budowlańców i diakonów, tkaczy, stajennych, stangretów, woźniców

Szymon Apostoł – patron farbiarzy, grabarzy, garncarzy, wytwórców wyrobów skórzanych, tkaczy, murarzy, pracowników leśnych i drwali, a także patronem beznadziejnych przypadków

Tarsycjusz – patron kleryków, ministrantów

Teodard – patron handlarzy bydłem

Teresa z Avila – patronka Hiszpanii, Avila, Alba de Tormes, Karmelitów bosych, Karmelitów trzewiczkowych, dusz w czyśćcu cierpiących, cierpiących na ból głowy i chorych na serce

Tomasz Apostoł – patron Indii, Portugalii, Urbino, Farmy, Rygi, Zamościa, architektów, budowniczych, cieśli, geodetów, geometrów, kamieniarzy, murarzy, inżynierów, stolarzy, małżeństw, teologów

Tomasz z Akwinu – patron teologów, szkół, Neapolu, dominikanów szkół katolickich, księgarni, opiekun podczas sztormów

Tomasz Becket – patron Anglii, duchownych, niewidomych

Tomasz More – patron polityków

Tryfon – patron ogrodników

Turybiusz z Mogrovejo – patron Peru

Tychon – patron wytwórców win

Tymon z Salzburga – patron cieśli, rzeźbiarzy

Ulryk – patron rybaków, właścicieli winnic

Urban – patron właścicieli winnic, winnej latorośli, ogrodników, rolników, dobrych urodzajów

Urszula – patronka nauczycielek, sprzedawców sukna

Utto – patron karczowników, osadników

Wacław Król – patron Czech, Moraw, Pragi, katedry krakowskiej

Walburga – patronka rolników

Walenty – patron epileptyków, podagryków i chorych umysłowo, zakochanych pszczelarzy

Wawrzyniec – patron Hiszpanii, zakonu Kapucynów, rymarzy, kucharzy, bibliotekarzy, hutników szkła, szklarzy, cukierników, praczek, administratorów, archiwistów

Wendelin – patron owczarzy, pasterzy, chłopów

Werena z Zurzach – patronka gospodyń na plebani

Weronika – patronka portrecistów, rzeźbiarzy i fotografów, praczek, gospodyń na plebani, szwaczek

Wiborada – patronka gospodyń na plebani, kucharek, miłośników książek, bibliotek

Wilhelm – patron zegarmistrzów, blacharzy, płatnerzy

Willibrord – patron diecezji w Utrechcie, Haarlem, Niderlandów, Luksemburga

Willigis – patron kołodziejów

Wincenty a Paulo – patron instytucji charytatywnych

Wincenty Ferreriusz – patron Hiszpanii, Portugalii i Lizbony, patron garncarzy, budowlańców, murarzy, dekarzy, winiarzy, leśników, drwali, rolników, wytwórców cegieł

Wincenty Kadłubek – patron archidiecezji warmińskiej, diecezji kieleckiej, sandomierskiej

Wincenty Palotti – patron hodowców winorośli

Wigiliusz z Trydentu – patron kopalni

Wit – patron chorych na epilepsje, głuchoniemych, cierpiących na histerie, ukąszonych przez żmije, górników, karczmarzy, taksówkarzy, aptekarzy, artystów, tancerzy, warzelników

Wojciech – patron Czech, Polski, Prus, archidiecezji gnieźnieńskiej, gdańskiej, warmińskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, miast: Gniezna, Trzemeszna, Serocka

Wolfgang – patron cieśli

Wulmar – patron furmanów, stangretów, woźniców

Wunibald – patron narzeczonych

Zenon – patron Werony, żebraków

Zdzisława – patronka młodych małżeństw, matek

Zyta – patronka miasta Lucca, ubogich dziewcząt, pracownic domowych, służących