OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – 01. 01. 2019

1.Dzisiejsza Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki jest ostatnim dniem oktawy Bożego Narodzenia. To też pierwszy dzień Nowego Roku 2019. to także Światowy Dzień Modlitw o pokój. Papież Franciszek w Orędziu na Nowy Rok gorąco prosi o tę modlitwę.

2. Witamy w naszej wspólnocie Parafialnej księży – współbraci naszych Chrystusowców którzy dopomogą nam nieco w duszpasterskich odwiedzinach kolędowych. Sa to ks Marcin Stefanik – Dyrektor Referatu powołaniowego i dobrze znany lubiany i oczekiwany – ks Sergiusz Rudczenko z Kazachstanu !!!

3. Trwa wizyta kolędowa w naszej Parafii. Przyjęcie księdza jest zewnętrznym wyrazem wiary, jest znakiem więzi ze wspólnotą wierzących, z księżmi, jest znakiem troski o Parafię, o wiele dziel prowadzonych przez Kościół. Przyjecie kolędy to forma wyznania wiary. Natomiast nieprzyjęcie księdza po Kolędzie – jest zawsze jakimś publicznym odrzuceniem Kościoła, jego misji i nauki.

Będziemy wdzięczni za wszystkie ofiary łożone po kolędzie. Przeznaczamy je w pierwszej kolejności na nowe prawdziwe ogrzewanie naszej świątyni. Montaż nowej instalacji grzewczej ma byc wykonany w styczniu. Przed nami wciaz rozpoczęcie budowy Centrum Duszpasterskiego. Mmay zamiar rozpocząc budowę latem 2019 r.

Należy może też przypomnieć ze tzw „kolędą” dzielimy sprawiedliwie pomiędzy Seminarium Arcybiskupie, Seminarium nasze w Poznaniu i Kurie Arcybiskupią w Szczecinie. Bóg zapłać za wszystkie ofiary !!! Te datki które ministranci przyjmują do puszki są przeznaczone przede wszystkim na wyjazdy czy to zimowe ferie w górach czy ich wakacje z Bogiem

4. PLAN KOLĘDY…. Niech Jezus, który narodził się w rodzinie pobłogosławi wszystkie domy, które odwiedzą kapłani z wizytą duszpasterską. Da wzrost wiary, ponieważ wszyscy tego potrzebujemy. Niech obdarzy potrzebnymi łaskami, abyśmy mogli w zdrowiu i pomyślności służyć mu z radością w nowym, 2019 roku

5. W tym tygodniu:

> środa 02 stycz. – Modlitwa za Emigrantów z Parafii – w czasie Nowenny o 17.45 i Mszy sw o g. 18.oo

> Pierwszy czwartek – modlitwa o powołania – Adoracja od g. 17.oo

> Pierwszy piątek – okazja do spowiedzi i Msza sw wynagradzająca NSPJ. Jest to takze dzień Imienin ks Eugeniusza. Zapraszamy na Msze sw za Solenizanta o g. 18.oo wieczorem.

> Pierwsza Sobota Miesiąca – o g. 17.oo czuwanie modlitewne przy Sercu Matki Bożej, modlitwa Różańcowa, wymiana Tajemnic Różańcowych.

6. Najbliższa niedziela 06 stycznia 2019 – Uroczystość OBJAWIENIA PAŃSKIEGO, czyli tradycyjnie nazywane Święto Trzech Króli. Jest to najstarsze po Wielkanocy święto w Kościele. Uroczystość ta ma bardzo wysoką rangę w Roku Kościelnym dlatego jest obowiązek uczestniczenia we Mszy sw. Msze św. w porządku niedzielnym tzn. 7.oo; 9.oo; 10.3o; 12.oo; 13.15; i 18.00. Kredę i kadzidło – już poświęcone będzie można otrzymać po każdej Mszy św.

8. Kolejne opłatkowe spotkanie – 6 stycznia o godz. 17:00 zapraszamy Ottonutki, ministrantów i dzieci z Oazy na spotkanie opłatkowe w ośrodku szkolno- wychowawczym.

9. ŻYCZENIA. Przyjmijmy Miłość Bożą do naszych domów i do naszych serc na cały Nowy Rok Pański 2019. Życzymy Drogim Parafianom i miłym Gościom – Bożego błogosławieństwa! Niech w tym całym Nowym Roku – Dobry Bóg umacnia w sercach wiarę i miłość, Niech błogosławi, umacnia i strzeże.