Przydatne informacje duszpasterskie – Informator lato 2018

PRZYDATNE INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

NA LIPIEC I SIERPIEŃ 2018:

Msze sw w niedziele i urocz: 7.oo; 9.oo; 10.3o; 12.oo 18.oo i 20.oo

Msze sw w dni powszednie: 6.3o i 18.oo

Sakrament Pokuty i Pojednania: codziennie: 6.15 – 6.3o i 17.45 – 18.15

> w piątki: 17.oo – 18.15 > w pierwsze piątki miesiąca: 16.30 – 18.15

KANCELARIA PARAFIALNA:

poniedz i środa: 16.oo – 17.oo wtorek i czwartek: 8.oo – 9.oo

nieczynna: piątek i sobota

Kapica Wieczystej Adoracji – wystawienie Najśw. Sakramentu:

> w dni powszednie: 7.oo – 17.45 > w niedz i urocz.: 10.oo – 17.45

Nabożeństwa – na zakończenie całodziennej Adoracji Naśw Sakr. – codziennie – g. 17.45

Nowenna do MB Nieust pomocy – środa g. 17.45

Nabożeństwa Fatimskie: > 13 lipca tj piątek g. 19.3o

> 13 sierpnia tj poniedz g. 19.3o

Nabożeństwa do Niepokalanego Serca NM Panny – pierwsze soboty:

> 07 lipca g. 19.oo > 04 sierpnia g. 19.oo

Uroczystość Wniebowzięcia NM Panny – Tytuł Patronalny

świątyni – tzw drugi Odpust – 15 sierpnia tj środa

– Msze sw: 7.oo; 9.oo; 10.3o; 12.oo; 18..oo i 20.oo

Msze sw na Filiach: Rzepnowo – g. 9.oo; Okunica g. 10.3o; Stróżewo g. 11.45. Odpusty w kościołach filialnych: > Stróżewo – św Maksymiliana Kolbego – 14 sierpnia tj wtorek g. 18.oo

> Okunica – św Bartłomieja – 24 sierpnia tj piątek g. 18.oo

Drugi nr tel do Księży i do Kancelarii: 500 817 579