OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ ŚW. RODZINY – 27.12.2015

1. Dzisiaj Niedziela Świętej Rodziny. To święto przypomina ze każda rodzina chrześcijańska jest Kościołem Domowym , gdzie powinna być troska o życie i miłość.

2. Dzisiaj także wypada zakończenie roku kalendarzowego. Pożegnamy stary rok podczas Nabożeństwa przebłagalno – dziękczynnego o g. 17.oo, o g 18 Msza Święta dziękczynna za Stary Rok. Zapraszamy serdecznie.

3. Jutro – 01 stycznia 2018 – Nowy Rok – Uroczystość

Świętej Bożej Rodzicielki. Jest to święto obowiązkowe – tzn jest obowiązek obecności na Mszy sw. Dlatego Msze św tak jak w niedzielę 7.oo, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15, i 18. Nie zapomnijmy o rozpoczęciu z Panem Bogiem nowego roku 2018.

4. W tym tygodniu Pierwszy Piątek miesiąca. Wizyta u Chorych według ustań z ostatniej wizyty w grudniu.

5. W Sobotę – 06 stycz – Uroczystość Objawienia Pańskiego – nazywane Świętem Trzech Króli. Ranga uroczystości najwyższa po Wielkanocy i Bożym Narodz. Aby zatem nie zabrakło udziału we Mszy sw w tym dniu. Msze sw według niedzielnego porządku – od 7.oo – do 18.oo

Poświęconą kredę i kadzidło będzie można otrzymać po Mszy sw w przedsionku kościoła. Przygotowały to Siostry Misjonarki. Tak wiele dzieł w ramach Służby Bożej podejmują czy to w Parafii naszej czy w wielu miejscach wobec Polaków na emigracji. Niech to podziękowanie bedzie więc także wsparciem dla tychże dzieł Bożych

6. W sobotę z racji Pierwszej Soboty – czuwanie Bractwa Różańcowego – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najsw. Marii Panny ze zmiana Tajemnic Różańcowych – o g. 17.00

7. Informacja dla Rodziców dzieci które wyjeżdżają na oboz zimowy w górach – spotkanie organizacyjne będzie w niedz 07 stycz po Mszy sw na 10.3o. Prosimy wtedy uiścić należność na wyjazd i przyniesienie kart wyjazdowych.

8. Informacja dla Rodziców młodzieży jadącej do Bukowiny Tatrzańskiej – spotkanie organizacyjne w niedz 07 stycz o g. 13.oo. Prosimy o wpłatę należności za obóz zimowy.

9. Trwa wizyta kolędowa w naszej Parafii. Przyjęcie księdza jest zewnętrznym wyrazem wiary, jest znakiem więzi ze wspólnotą wierzących, z księżmi, jest znakiem troski o Parafię, o wiele dziel prowadzonych przez Kościół. Przyjecie kolędy to forma wyznania wiary. Natomiast nieprzyjęcie księdza po Kolędzie – jest zawsze jakimś publicznym odrzuceniem Kościoła, jego misji i nauki.