Matka Boża Fatimska w Pyrzycach – 28 maja 1996

13 maja 2017 minęło sto lat od Objawień Fatimskich. Warto więc przypomnieć sobie, że prawie 21 lat temu figura MB Fatimskiej odwiedziła Pyrzyce. W domach wielu Parafian zapewne jeszcze znajdują się pamiątkowe obrazki z tej wizyty, a my dzisiaj przypominamy to wydarzenie na podstawie kroniki parafialnej.

Od godz. 11:00 trwała w kościele modlitwa przygotowująca. Kościół wypełniony był do ostatniego miejsca, bo przybyło wiele osób z Pyrzyc i okolic. Pojawiło się też wielu księży. Uroczystości przewodniczył bp Stanisław Stefanek SChr (ówczesny biskup pomocniczy naszej archidiecezji), a zgromadzenie Księży Chrystusowców reprezentował ks. Antoni Klein SChr – wikariusz generalny. Okolicznościową dekorację kościoła wykonał br. Piotr Szafranek przy pomocy grupy młodzieży z ks. Markiem Jarząbkiem SChr.
Figura przybyła z Goleniowa o godz. 12:00. Służbę przy niej pełnili strażacy, zaś do kościoła na ramionach wnieśli ją księża. W kościele powitania figury dokonał burmistrz Stanisław Stępień wraz z jedną z rodzin, następnie przy akompaniamencie organów kwiaty przed figurą złożyli przedstawiciele wszystkich okolicznych parafii, po czym powitał figurę ks. proboszcz Franciszek Gałdyś SChr.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. bp S. Stefanek, a po liturgii był czas na cichą modlitwę. O 15:00 odmówiony został różaniec, a po nim ks. dziekan Waldemar Gasztkowski zawierzył Ziemię Pyrzycką i jej mieszkańców opiece Matki Bożej. Odprowadzająca Maryję procesja przeszła z kościoła do cmentarza, skąd figura została przewieziona do Gryfina.

Warto też przytoczyć końcową uwagę kronikarza: „Od Wielkiego Postu począwszy obserwujemy wzrost przyjmowanych Komunii Św. Po nawiedzeniu liczba przyjmujących Komunię Św. jeszcze wzrosła. Odczytujemy to jako działanie Matki Bożej.”