PIELGRZYMKI – terminy spotkań organizacyjnych

PIELGRZYMKI – terminy spotkań organizacyjnych

> Pielgrzymka do Torunia i Lichenia 12-13 maja piątek – sobota. Spotkanie organizacyj – 08 marca 2017 r środa – g 18.45 (po Mszy św o 18.)

Są wolne miejsca.

> Pielgrzymka do Ziemi Świętej: 28.04 – 06.05. 2017. Spotkanie organiz – 12 marca tj niedz g. 11.30 (Po Sumie) – Salka Parafialna.

Brak wolnych miejsc.

> Pielgrzymka do Francji i Włoch: 17 – 24 sierpnia 2017 r. Spotkanie organizacyj – 19 marca tj niedz, godz. 11.30 (po Sumie Paraf).

Jest 5-6 wolnych miejsc.

> Pielgrzymka do Sanktuariów Warmii i Mazur i docelowo do Ostrej Bramy w Wilnie: 19 – 24 czerwca 2017 r. Spotkanie organizacyj – 26 marca tj niedz, godz. 11.30.

Ostatnie 3 – 4 wolne miejsca.