REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW 28-30.12.2016

Nasz Bóg Ojciec okazał nam swoim dzieciom wielkie Miłosierdzie, w tym minionym już 2016 roku, pozwolił nam przeżyć Obchody Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, dzięki któremu otrzymaliśmy wiele łask; Obchody 1050-lecia Chrztu Polski; Światowy Dzień Młodzieży w Krakowie wraz z Pielgrzymką Ojca Świętego Franciszka; a także Uroczystości Aktu Intronizacji Jezusa Chrystusa, to wszystko przeżywaliśmy w całym Kościele Polskim, a niektóre z nich nawet w Kościołach na całym Świecie.

Natomiast w Naszej Parafii dzięki wielu staraniom naszego kochanego Księdza Proboszcza Tadeusza Kłapkowskiego i Jego współbraci w kapłaństwie naszych Księży: Jarosława, Witaliyego, Michała i Eugeniusza, którzy tak ofiarnie i nieustannie służą nam, swoim Parafianom, mogliśmy przeżyć wspólnie 3-dniowy Odpustu Parafialny św. Ottona, który został uwieńczony Sakramentem Bierzmowania. Z miłości Boga Ojca do nas i natchnień Ks. Proboszcza swoją działalność rozpoczęła Odnowa w Duchu Świętym; Otto Nutki podwoiły swój skład i poszerzyły działalność; Wspólnota Kościoła Domowego również tworzy kolejny Krąg, po to by jak najwięcej małżeństw korzystało z łask płynących od samego BOGA. I najważniejsze mamy Kaplicę Wieczystej Adoracji z żywym Jezusem Chrystusem. Matka Nasza którą dał nam sam Jezus po długim czasie zajęła miejsce jej przeznaczone przy swoim Synu, przynosząc nam pokój serca, po to byśmy przypominali sobie patrząc na nią, że jest pośredniczką do pojednania nas z Jezusem Chrystusem.

I tak uwieńczeniem Miłości Boga Ojca do nas swoich dzieci, były nasze 3-dniowe Rekolekcje dla Małżeństw. Ksiądz Michał, Ksiądz Jarosław i Ksiądz Witaliy opiekunowie naszych Kręgów, którzy kochają Świętą Rodzinę i zawsze pragną uroczyście obchodzić patronalne święto Kościoła Domowego przygotowali nam Rekolekcje dla Małżeństw.

Kończąc rok 2016 dane było nam doświadczyć troski i opieki samego Boga. Ponownie przyszedł On do naszych serc w postaci Dzieciątka Jezus, niewinnego, pełnego bezinteresownej miłości i troski o każdego z nas. Tylko On potrafi kochać nas prawdziwie i przyjmować takimi jakimi jesteśmy. Uwielbiamy Ciebie Ojcze, który dałeś nam Dzieciątko Jezus, by przeprowadziło nas przez trzydniowe Rekolekcje dla Małżeństw.

W pierwszym dniu Rekolekcji przyszliśmy do Ciebie Jezu z naszymi Rodzinami, by przedstawić i oddać je Tobie już podczas Eucharystii, a potem po Mszy Św. Ksiądz Vitaliy wprowadził nas w modlitwę Uwielbienia Boga Ojca przed Najświętszym Sakramentem, po czym całymi Rodzinami podchodziliśmy przed Najświętszy Sakrament, by osobiście ukłonić się przed naszym Panem, podziękować i zawierzyć nasze Rodziny Bogu oraz poprosić o to, by Sam Jezus zatroszczył się o nas. Prosiliśmy też by Jezus pomagał nam żyć jedni dla drugich, wypełniając Wolę Bożą tak, by kiedyś Jezus przyznał się do nas przed Bogiem, a Bóg otworzył przed nami bramy Niebios.

Drugi dzień Rekolekcji to trwanie w Miłości Bożej, wspólna Eucharystia, Słowo Boże wygłoszone przez Księdza Marcina Stefanika i konferencja Pary Krajowej Kościoła Domowego Katarzyny i Pawła Maciejewskich, którzy utwierdzali nas Małżonków w przekonaniu o wielkiej odpowiedzialności i konieczności modlitwy małżeńskiej w naszych domach. Uświadamiali nam, że Modlitwa Małżeńska, to główny element jedności Małżonków z Bogiem Ojcem, że dzięki modlitwie zostajemy napełniani i przeniknięci Miłością Boga i że razem wzrastamy w wierze. Uzmysłowili nam też, że zawarty Sakrament Małżeński zobowiązuje nas byśmy dążyli do Jedności Małżeńskiej w Zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem, który tak bardzo tęskni za nami i czeka na codzienne spotkania z nami, dając nam przez nie życiodajną siłę.

Trzeci i niestety ostatni dzień naszych Rekolekcji, to ciąg dalszy trwania w Miłości Bożej na Eucharystii, na którą przyszliśmy z intencją Uwielbienia Pana Boga i podziękowania Mu za Wspólnoty Kościoła Domowego i za Świętą Rodzinę. Modliliśmy się o powołanie do Wspólnoty KD wielu Małżeństw by i Oni mogli czerpać z Miłości Bożej, otrzymując wiele łask które daje Bóg przez KD. Prosiliśmy też o odwagę dla Nich do podjęcia wyzwania i wkroczenia na nową drogę do Nieba, drogę na której jest Jezus pragnący obdarzać nas Swoją Miłością.

Podczas Eucharystii Jezus dotknął nas przez ożywione wspomnienie o naszych Zaślubinach, rozpłomienił naszą miłość do siebie nawzajem, wlał w nas Swoją Radość i Siły dając możliwość odnowienia przysięgi małżeńskiej, poprzedzonej wyznaniem miłości i wiary Jezusowi. Wszyscy byliśmy wzruszeni poprzez słyszane i w wielkiej miłości wypowiadane słowa nas Małżonków. Na uwieńczenie przysięgi, Mężowie obdarowali swoje Żony prześliczną wielką różą, zwiastującą wielką miłość (dziękujemy za to naszym kapłanom- oni o wszystko zadbali) po czym kolejno otrzymywaliśmy Błogosławieństwo z rąk naszego kochanego ks. Proboszcza Tadeusza Kłapkowskiego.

Podczas odnowienia przysięgi małżeńskiej staliśmy wzdłuż kościoła, jest to bardzo istotne gdyż ten szpaler utworzony z par małżeńskich zaczynał się przy ołtarzu, a kończył u drzwi Kaplicy Wieczystej Adoracji, co pozwoliło zrozumieć, że Jezus sprawił nam kolejny podarunek, przypomniał nam, że źródłem do czerpania miłości i siły dla nas Małżonków jest Eucharystia i żywy Jezus w Kaplicy Wieczystej Adoracji, którego mamy na wyciągnięcie ręki.

W imieniu Kręgów Kościoła Domowego i wszystkich małżeństw uczestniczących w naszych Rekolekcjach składamy serdeczne Bóg zapłać naszym Kapłanom: Ks. Michałowi Bargiełowi, Ks. Jarosławowi Koch, Ks. Vitaliyemu Melnyk na czele z Ks. Proboszczem Tadeuszem Kłapkowskim. Dziękujemy Wam za Waszą ofiarną i życzliwą pracę , z tak wielką odpowiedzialnością prowadzicie nas do NIEBA, ucząc nas już tu na ziemi jak wchodzić na Drogę Królestwa Bożego i przybliżając nas do jedności z Jezusem Chrystusem.

Szczególne podziękowania składamy Ks. Jarosławowi Koch, to On tak mocno przeżył swoje rekolekcje dla kapłanów z KD, bardzo szybko przeżyciami z rekolekcji podzielił się z nami, głosząc swoje świadectwo nie tylko w kręgach KD, ale podczas Eucharystii zachęcając Małżeństwa do wstąpienia w szeregi KD, nawet cały kościół ludzi wspólnie odczytał modlitwę sługi Bożego ks. Blachnickiego, nasuwa się jedna myśl owoc rekolekcji Ks. Jarosława jest nieskończenie wielki, a to tylko dlatego, że potrafił podzielić się nim z nami, nie zachował Bożej Miłości dla siebie.

 

Z nieustającą modlitwą i pamięcią

Małżeństwa z Kręgów DK

DZIEŃ I

 

DZIEŃ II

 

DZIEŃ III