Piątek, 09 grudnia 2016 r. imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława Piątek II tygodnia adwentu | Wspomnienie dowolne Św. Jana Diego Cuahtlatoatzin

 

 

 

 

 

 

ul. Dąbrowskiego 13, 74-200 Pyrzyce

tel. 091 570 35 54, fax 091 579 00 92

 

Parafia pw. św. Ottona została powierzona pasterskiej trosce Towarzystwu Chrystusowemu dla Polonii Zagranicznej. Zgromadzeniu, którego charyzmatem jest praca wśród polskich emigrantów, ale które bardzo mocno zakorzeniło się w historii Pomorza Zachodniego, bowiem tutaj zaraz po II wojnie światowej Księża Chrystusowcy przybyli służyć ludowi Bożemu.

AKtulaności parafii pyrzyce
27.12.2011 Wigilia KSM

27.12.2011 Wigilia KSM

We wtorek, 27-go grudnia miało miejsce spotkanie wigilijne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. O godzinie 9.00 KSMowicze uczestniczyli we Mszy Świętej, której oprawę muzyczną przygotowała schola parafialna. Po niej uczestnicy udali się na spotkanie, w czasie którego wszyscy złożyli sobie świąteczno-noworoczne życzenia. Pyszne jedzenie - nie tylko ciasta, ale również m.in. pierogi, umiliło spotkanie przebiegajace w miłej i koleżeńskiej atmosferze.

3122
57
aktualizowano: 2012-01-17 07:59
Boże Narodzenie 2011 - Ogłoszenia duszpasterskie

Boże Narodzenie 2011 - Ogłoszenia duszpasterskie

"Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była /dawna/ żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów . A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus" /Mt 1,1-25/

2006 aktualizowano: 2011-12-27 16:23 czytaj więcej »,
IV Niedziela Adwentu – Ogłoszenia parafialne

IV Niedziela Adwentu – Ogłoszenia parafialne

"W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, . Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł". /Łk 1,26-38/

 

1800 aktualizowano: 2011-12-17 16:00 czytaj więcej »,
09.12.2011 Adwentowe dni skupienia dla KSM

09.12.2011 Adwentowe dni skupienia dla KSM

Wieczorem w piątek, 9 grudnia, rozpoczęły się adwentowe dni skupienia dla młodzieży. Udział w nich wzięła młodzież z kilku parafii. Zjazd upłynął pod tematem: Symbole okultystyczne: co się za nimi kryje? W programie przewidziana była część formacyjna – konferencje dotyczące sakramentu pokuty i pojednania, posługi egzorcystów i symboliki okultystycznej. Był czas również na integrację, zabawę i radosny wypoczynek. Mimo przygotowanych miejsc noclegowych, większość uczestników nie zmarnowała spotkania na sen. Dla chętnych była możliwość całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Dni skupienia zakończyły się w sobotę wieczorem adoracją i błogosławieństwem.

 

1204 aktualizowano: 2011-12-16 14:33 czytaj więcej »,
Wszystkich rekordów w kategorii: 381
fotografie pyrzyce
AKCJA PIERNIK ruszyła - sobotnie kółko misyjne (26.11.2016).

AKCJA PIERNIK ruszyła - sobotnie kółko misyjne (26.11.2016).

76 utworzono : ponad tydzień temu, 2016-11-28
Listopadówka ognisk misyjnych

Listopadówka ognisk misyjnych

 


Listopadowe święto niepodległości ogniska misyjne z parafii Chrystusa Króla w Stargardzie i św. Ottona z Pyrzyc spędziły w Kunowie, malutkiej wsi położonej nad jeziorem Miedwie. Najpierw spotkali się tutaj rodzice i dzieci z zespołu Boże Światełka ze Stargardu, a następnie połączone ogniska misyjne pod opieką ks. Jarosława Kocha SChr i siostry Eweliny Betkało - misjonarki. Dzieci brały udział w intensywnym programie zajęć: robiły koszyczki z biało - czerwonymi kwiatkami, bawiły się na świeżym powietrzu na szkolnym placu zabaw, grały w piłkę nożną w szkolnej sali gimnastycznej. Oczywiście, nie zabrakło śpiewu i tańców oraz projekcji filmu. Wszystkich zjednoczyła wspólna modlitwa w intencji misji i misjonarzy. To już kolejna "listopadówka" dzieci ze Stargardu i pierwsza - dzieci z Pyrzyc. Mamy nadzieję, że stanie się ona dobrym zwyczajem.


Tekst: J. Stefańska

142
21
utworzono : ponad 2 tygodnie temu, 2016-11-13
OGNISKA MISYJNE RAZEM!

OGNISKA MISYJNE RAZEM!

W sobotę 24 września w naszej parafii spotkali się mali misjonarze z trzech parafii: Chrystusa Króla Wszechświata w Stargardzie, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie i oczywiście z naszej parafii. Trzydzieścioro sześcioro dzieci pod opieką dziewiątki młodzieży stworzyło małe grupy, w których pracowali pilnie aż przez dwie godziny.

Tematem zajęć była praca ze „Światem Misyjnym” – gazetką wydawaną przez PDMD. Tym razem dzieci poznawały z niej życie Aborygenów – rdzennych mieszkańców Australii. Jak zawsze musiały się wykazać wieloma umiejętnościami: czytaniem, czytaniem ze zrozumieniem, słuchaniem, rozwiązywaniem zadań, a także czystą wiedzą choćby na temat australijskich zwierząt. Okazuje się, że wcale nie jest to proste zadanie, chyba że weźmie się pod uwagę, że im zwierzę dziwniejsze, tym bardziej australijskie… Kto widział dziobaka, ćmę herkulesa czy pancernika, ten wie, o co chodzi!

Dzieciaki pracowały z gazetką w – ciągle ciepłych – murach kościoła, natomiast druga część odbywała się już na zewnątrz – w ciepłych promieniach słońca. Po słodkim poczęstunku mali misjonarze rozpoczęli pracę nad swoimi aborygeńskimi obrazami, które wyklejali plasteliną techniką kropkową. Zadanie nie było łatwe, wymagało olbrzymiej cierpliwości! Najlepsze prace zostały nagrodzone. Na koniec wszyscy zjedli pizzowy obiad i rozjechali się do domów.

To był dobry czas wspólnej pracy małych misjonarzy. Znów mieliśmy poczucie wspólnoty działań, jednego kierunku. Miło było zobaczyć znajome z misyjnych spotkań twarze coraz starszych dzieci. No i oczywiście nie można zapomnieć o dorosłych, którzy ciągle mają czas i siły, by jeździć z dzieciakami, opiekować się nimi i wspomagać.

 


Tekst: J. Stefańska
323 aktualizowano: 2016-09-24 22:25
OttoNutki na warsztatach w Międzyzdrojach!

OttoNutki na warsztatach w Międzyzdrojach!


W piątek i sobotę nasza scholka uczestniczyła w warsztatach muzycznych, które prowadziła s. Ewelina Betkało i p. Tomasz Szutkowski. Dzieci rozwijały swoje umiejętności wokalne, przygotowywały nowy repertuar, ale nade wszystko budowały wspólnotę dzieci wielbiących Pan Boga swoim śpiewem. Dziękujemy dzieciom i ich rodzicom za pięknie spędzony wspólny czas!

246
7
utworzono : 2016-09-19 19:47
Młodzież z Parafii na ŚDM 2016

Młodzież z Parafii na ŚDM 2016

Papież Franciszek, zwracając się do młodych z całego świata podczas niedzielnej homilii powiedział, że człowiek nie może pozwolić sobie na znieczulenie duszy, lecz musi dążyć do pięknej miłości... A ta miłość potrzebuje dziś "młodych bystrych, pragnących odpowiedzieć na marzenie Boga i na wszystkie aspiracje serca." To nie współczesny bezwartościowy liberalny nurt,  ani błędne teorie, ani przekłamane i niczego nie warte ideologie mają nadawać kierunek życia człowiekowi, tylko człowiek ma decydować o włąsnej przyszłości, która  ma sens jedynie z Bogiem, gdyż Bóg wyzwala nas i uswięca samym Sobą. Ale o taką przyszłość trzeba walczyć - walczyć miłosierdziem!!!


„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).


"Mogą was osądzać, - mówił dalej Papież, - że jesteście marzycielami, bo wierzycie w nową ludzkość, która nie godzi się na nienawiść między narodami, nie postrzega granic krajów jako przeszkody i zachowuje swoje tradycje bez egoizmu i resentymentów. Nie zniechęcajcie się: z waszym uśmiechem i otwartymi ramionami głosicie nadzieję i jesteście błogosławieństwem dla jednej rodziny ludzkiej, którą tutaj tak dobrze reprezentujecie!"

720
29
utworzono : 2016-08-03 08:36
GÓRA TABOR JUNIOR PO RAZ TRZECI

GÓRA TABOR JUNIOR PO RAZ TRZECI

Trzysta dzieci, koło setki dorosłych, 700 kiełbas, 30 chlebów, 520 pamiątkowych smyczy, 6 keczupów, 12 bębnów, 220 litrów wody…. Oto Góra Tabor Junior w liczbach!  Spotkanie dzieci z parafii księży Chrystusowców odbyło się już po raz trzeci. Tym razem gościnne progi otworzyła parafia Chrystusa Króla Wszechświata w Stargardzie oraz zaprzyjaźniona parafia pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła w Grzędzicach wraz z panią sołtys Barbarą Jaroszek i panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Grzędzicach – Danutą Stankiewicz, a organizatorem byli księża Chrystusowcy - duszpasterze dzieci - pod kierownictwem ks. Jarosława Kocha SChr. Dzieci z parafii Chrystusowców w Pyrzycach, Dobrzanach, z Serca Jezusowego w Szczecinie, z Podjuch, Płotów oraz od świętego Jana i z Chrystusa Króla w Stargardzie zebrały się na wspólnej modlitwie, podtrzymując klimat spotkań z lat poprzednich. Tym razem – w związku z 1050. rocznicą Chrztu Polski – hasłem spotkania stały się słowa hymnu napisanego na to wielkie wydarzenie: GDZIE CHRZEST, TAM NADZIEJA!


Góra Tabor Junior rozpoczęła się w niezwykle gorącej atmosferze. Nic dziwnego, bo na dworze panowała mocno wakacyjna temperatura zbliżająca się do 40°C. Na początek bardzo energetyczne rozśpiewanie poprowadził zespół OttoNutki z parafii w Pyrzycach. Następnie młodzież z koła teatralnego z parafii Chrystusa Króla przedstawiła krótką historię chrztu: od zanurzenia w Jordanie Pana Jezusa, przez chrzest Polski, aż po nasze osobiste doświadczenie chrztu. Potem nastąpiła najważniejsza część spotkania: Msza św., której przewodniczył Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Bogusław Burgat SChr,  a słowo do dzieci skierował ks. Mariusz Sokołowski SChr, który w niezwykle wzruszający sposób mówił o naszej powinności względem Ojczyzny, o tym, że przez chrzest otrzymaliśmy imię: swoje własne, Polaka i chrześcijanina. W czasie Mszy św. nad oprawą muzyczną liturgii pieczę sprawował zespół Boże Światełka z parafii Chrystusa Króla.


Chrzest to początek wielkiego pielgrzymowania do wieczności, dlatego też w tym roku pojawiła się także pielgrzymka ze Stargardu do Grzędzic. Ks. Damian Jędrzejak SChr – sam zapalony pielgrzym z Grupy Czarnej w pielgrzymce warszawskiej – został jednoetapowym przewodnikiem. Trzy kilometry w upale, wśród przepięknej przyrody, dojrzewających zbóż -  mimo trudu był to najpiękniejszy marsz wiary, manifest tego, kim jesteśmy i w co wierzymy. Śpiew pielgrzymkowy niósł się po polach, wzbudzając niekłamane zainteresowanie wśród odpoczywających na pobliskich działkach.


W Grzędzicach odbył się Taborowy festyn. Atrakcji było mnóstwo: origami, lepienie w glinie, malowanie twarzy, nadmorskie warkoczyki, nauka gry na bębnach. Głodni mogli skosztować kiełbaski z grilla oraz pysznego ciasta. Największym hitem była jak zawsze Straż Pożarna, która nie poskąpiła kąpieli wodnych, co dzieciaki przyjęły z olbrzymią radością. W tym roku pojawiła się też nowa atrakcja: dmuchany zamek – zjeżdżalnia! Odbyły się także zajęcia z fitnessu, które cieszyły przede wszystkim dziewczęta. Potem tradycyjne już rozgrywki w przeciąganiu liny. W tym roku zwyciężyły dzieci z parafii Chrystusa Króla w Stargardzie, drugie miejsce zajęła parafia z Grzędzic, a trzecie – parafia w Dobrzanach. Przeprowadzone zostało również współzawodnictwo międzyparafialne w skokach w workach. Tu zwycięstwo przypadło parafii ze Szczecina Podjuch, drugie miejsce zajęła parafia z Pyrzyc, a trzecie – Serce Jezusowe ze Szczecina.


Za nami kolejna wspaniała impreza, która – jak powiedział ks. Jarek – jest darem od nas – dorosłych – dla dzieci, w podziękowaniu za to, że są z nami, że są przy Panu Bogu, że nie pozwalają nam zgnuśnieć. Wszystko, co robimy, robimy z myślą o nich -  by przekazać im, że nie ma innej nadziei na wieczność niż chrzest i trwanie w Bogu!


 


J. Stefańska

479
55
utworzono : 2016-06-26 00:30
Kaplica wieczystej adoracji 3.

Kaplica wieczystej adoracji 3.

Od końca listopada trwają prace budowlano – konserwatorskie w dotychczasowym
pomieszczeniu Caritas w celu przystosowana go pod Kaplicę Najświętszego Sakramentu.
Zakres prac obejmuje: regotyzację, wymianę okien, wymiana posadzki, instalacja ogrzewania oraz nadanie
charakteru sakralnego pomieszczeniu.
Dalsze prace polecamy modlitwie i ofiarnosci parafian.

994
11
utworzono : 2016-04-24 08:47
Wszystkich rekordów w kategorii: 150

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Parafia pw. Św OTTONA w Pyrzycach

ul. Dąbrowskiego 13, 74-200 Pyrzyce 2016 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone