Piątek, 09 grudnia 2016 r. imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława Piątek II tygodnia adwentu | Wspomnienie dowolne Św. Jana Diego Cuahtlatoatzin

 

 

 

 

 

 

ul. Dąbrowskiego 13, 74-200 Pyrzyce

tel. 091 570 35 54, fax 091 579 00 92

 

Parafia pw. św. Ottona została powierzona pasterskiej trosce Towarzystwu Chrystusowemu dla Polonii Zagranicznej. Zgromadzeniu, którego charyzmatem jest praca wśród polskich emigrantów, ale które bardzo mocno zakorzeniło się w historii Pomorza Zachodniego, bowiem tutaj zaraz po II wojnie światowej Księża Chrystusowcy przybyli służyć ludowi Bożemu.

AKtulaności parafii pyrzyce
I Niedziela

I Niedziela

(Łk 2,22-40)
Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na ZNAK, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

526 utworzono : 2014-12-27 17:19 czytaj więcej »,
ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 2014/2015 (1)

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 2014/2015 (1)

Niedziela, 28.12.2014 r.       - ul. Bogusława od numerów początkowych do numeru 16.

 

 

 

Poniedziałek,29.12.14          -  ul. Bogusława od nru 17  do końca.

 

 

 

Wtorek,   30.12.2014 r.        -  ul. Dworcowa(cała) , ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Wały Chrobrego

 

 

 

Środa ,    31.12. 2014  r.       -  od godz. 10,oo  Okunica (tylko)

 

 

 

Nowy Rok                              -  nie ma odwiedzin

 

 

 

Piątek ,  02.01.2015 r.         -  ul. Pod Lipami od numeru 1 do 6.

 

 

 

Sobota, 03.01.2015 r.         -  ul. Pod Lipami  7,8,9 ;Poniatowskiego, Przyszłości i  Podmiejska    

 

 

 

Niedziela,04.01. 15 r.         - ul. Szczecińska, Rycerza Przybora i ul. Jana Pawła II

1151 aktualizowano: 2014-12-26 10:12 czytaj więcej »,
Boże  Narodzenie - 2014 – Ogłoszenia

Boże Narodzenie - 2014 – Ogłoszenia

(J 1,1-18)
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o Światłości. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.

444 utworzono : 2014-12-26 10:00 czytaj więcej »,
IV  Niedziela  Adwentu  –   Ogłoszenia

IV Niedziela Adwentu – Ogłoszenia

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: »Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami.« Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: »Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.« Na to Maryja rzekła do anioła: »Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?« Anioł Jej odpowiedział: »Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.« Na to rzekła Maryja: »Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!« Wtedy odszedł od Niej anioł.


Łk 1, 26-38658 utworzono : 2014-12-21 20:08 czytaj więcej »,
Wszystkich rekordów w kategorii: 381
fotografie pyrzyce
2012.03.18 Sprzedaż świec Caritas - rozpoczęta!

2012.03.18 Sprzedaż świec Caritas - rozpoczęta!

Zespół Caritas z naszej parafii rozpoczął sprzedaż świec-paschalików na wielkanocny stół. Zapraszamy do wsparacia tego dzieła, a przy okazji do nabycia pięknych świec, które rozświetlą stoły naszych domów w poranek Zmartwychwstania Pańskiego.

2803 aktualizowano: 2012-03-19 15:47
2012.03.15-16 Zbiórka Żywności Caritas – POMAGAMY na święta!

2012.03.15-16 Zbiórka Żywności Caritas – POMAGAMY na święta!

Podczas II Zbiórki Żywności wolontariusze Caritas zbierali produkty z długim terminem ważności, by przygotować świąteczne paczki dla najuboższych. Zebrana żywność trafi do potrzebujących dzięki Parafialnym Zespołom Charytatywnym i Szkolnym Kołom Caritas. Akcja została przeprowadzona trzy tygodnie przed Wielkanocą, by wesprzeć też placówki opiekuńcze w całej Polsce, m.in. stołówki, jadłodajnie dla ubogich, punkty interwencji kryzysowej, domy dla bezdomnych, świetlice socjoterapeutyczne, bursy dla młodzieży, ośrodki dla osób uzależnionych.

W ramach zbiórki żywności przeprowadzonej w dniach 16-17 marca 2012r. przez członków Parafialnego Zespołu Caritas w Pyrzycach, w dwóch sklepach Biedronka (ul. Dworcowa i ul. 1-go Maja w Pyrzycach) oraz w dwóch sklepach Netto (ul. Kilińskiego i ul. Szczecińska w Pyrzycach) ogółem zebrano 718,39 kg żywności na kwotę 3 871,00 zł.

2561 aktualizowano: 2012-03-20 13:41
09.03-11.03.2012 Wielkopostne Dni Skupienia dla Lektorów oraz truniej Piłki Nożnej Halowej

09.03-11.03.2012 Wielkopostne Dni Skupienia dla Lektorów oraz truniej Piłki Nożnej Halowej

W dniach od 9 do 11 marca, grupa Lektorów z naszej Parafii wzięła udział w Wielkopostnych Dniach Skupienia dla Młodzieży Męskiej w Seminarium Księży Chrystusowócw. 3 dni w murach naszego domu zakonnego, wspólna modlitwa, adoracja, konferencje, były dobrą okazją na właściwe przygotowanie się do najważniejszych  świąt chrześcijańskich - PASCHY. Tematy konferencji były różne m. in. o odwadze i lęku, który często pojawia się, gdy Bóg zaczyna do nas mówić i czegoś od nas oczekiwać. Słowami przewodnimi były słowa Pana Jezusa skierowane do uczniów: "Czy i wy chcecie odejść?" (J 6,67).

W ramach Wielkopostnych Dni Skupienia odbył się również Turniej Piłki Nożnej Halowej drużyn z parafii Księży Chrystusowców. Organizacją turnieju zajęła się Parafia św. Jadwigi - Poznań Umultowo. W sumie przyjechało 9 zespołów. To była wspaniała okazja do rywalizacji i integracji Lektorów z różnych parafii.

 

2297
23
aktualizowano: 2012-03-12 22:40
2012.03.03-04

2012.03.03-04 "Cantus Delicium" na warsztatach chorałowych w Krakowie

W dniach 2-4 marca br. Zespół wokalny „Cantus Delicium” wziął udział w warsztatach chorałowych organizowanych cyklicznie przez Opactwo OO. Benedyktynów w Tyńcu k/Krakowa. Pod kierunkiem Ojca Opata Bernarda Sawickiego OSB uczestnicy warsztatów zgłębiali tajniki śpiewu gregoriańskiego, przygotowując w tym czasie oprawę niedzielnej Mszy św. konwentualnej. Łącznie odbyło się osiem prób i dwie medytacje chorałowe, podczas których prowadzone były rozważania motywów muzycznych z wybranych utworów. Zmierzenie się z chorałem nie było łatwe, chociaż jest to śpiew jednogłosowy. Wymaga on jednak ogromnego skupienia, skoncentrowania i idealnego zgrania głosów. Jedną z sobotnich prób poprowadził br. Benedykt Czaja OSB, który przed wstąpieniem do Opactwa był zawodowym śpiewakiem w operze. Dzięki jego uwagom uczestnicy zapoznali się z techniczną i anatomiczną stroną śpiewu.

 

 

2330 aktualizowano: 2012-03-19 15:43 czytaj więcej »,
22.01-28.01.2012 Zimowisko w Zakopanym

22.01-28.01.2012 Zimowisko w Zakopanym

Za nami ferie zimowe - czas dwutygodniowego odpoczynku, a także wyjazdów. Młodzież działająca w pyrzyckim oddziale Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży nie próżnowała i w dniach 22-27 stycznia przebywała w Zakopanem.

Wyjazd, w którym uczestniczyło prawie dwudziestu członków KSMu był dla nas nie tylko integracją grupy i wypoczynkiem, ale również swoistymi rekolekcjami. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że nasza mała wspólnota jest ze sobą zżyta i bardzo dobrze czujemy się w swoim towarzystwie.

Dla wielu z nas był to także pierwszy kontakt z nartami. Razem z naszymi opiekunami - ks. Markiem i Panią Iwoną uczyliśmy się na nich jeździć. Miłą niespodzianką był także wyjazd na stok na Słowacji - dosłownie kilka kilometrów za naszą południową granicę. Ci, którzy nie chcieli, bądź ze względu na kontuzje nie mogli pokonywać około 2-kilometrowych stoków chętnie pili gorącą czekoladę, bądź jedli frytki, zwane na Słowacji: Ziemniakowe hranolky. Pozostający w Pyrzycach mogli nam także zazdrościć pogody - w zasypanym śniegiem Zakopanem nie obyło się bez bitew na śnieżki. Wieczorami uczestniczyliśmy w wyjątkowych Mszach Świętych, które jeszcze bardziej jednoczyły naszą wspólnotę. Nie zabrakło gier i zabaw, a także zakupów na Krupówkach. Z każdym dniem radość uczestników wycieczki była coraz większa, szkoda tylko, że ten niecały tydzień tak szybko minął i w piątkowy wieczór musieliśmy wsiąść do pociągu kierującego się w stronę Stargardu.

Tegoroczny wyjazd na bardzo długo zapisze się w naszej pamięci. Pozostaje nam tylko podziękować organizatorom i czekać na następny - za rok. /Remik Kubicki/

3420
87
aktualizowano: 2012-02-14 10:11
22.01-29.01.2012 Zimowisko w Bukowinie Tatrzańskiej

22.01-29.01.2012 Zimowisko w Bukowinie Tatrzańskiej

Drugi tydzień ferii Ministranci, Lektorzy i chętne dzieci spędziły na zimowisku w Bukowinie Tatrzańskiej. Pierwszego dnia odwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach... a później udaliśmy się na dłuuuuuższy spacer przede wszystkim po to, by rozgrzać zastygnięte po 12 godzinnej jeździe autokarem mięśnie, nacieszyć się śnieżnymi zaspami i przygotować się do nauki jazdy na nartach...
Narciarstwo to nie tylko ruch, ale i zabawa. To pierwsze przezwyciężanie trudności, to nauka samodzielności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Jazda na nartach nie tylko uczyła nas pokory, ale dawała wiele radości i satysfakcji...
Po trzech dniach szczególnego wysiłku, bo nauki jazdy na nartach, pojechaliśmy do Białki Tatrzańskiej, by skorzystać z \\\"Termy Bania\\\". Na relaks w wodzie pozwoliła nam karuzela wodna, grota z gejzerem, ławeczki do masażu, leżanki powietrzne, gejzery denne oraz wodospad – a wszystko to w wodzie o temperaturze 32-34 °C. Nie zabrakło nas i w jacuzzi i na zjeżdżalniach typu: Anaconda – o długości 120 m (tylko dla odważnych), Pontonowa – o długości 100 m oraz Turbo sidle.
A wieczorem udaliśmy się na prawdziwy kulig z konnym zaprzęgiem, a ponieważ był to piątek, zamiast kiełbasek, górale przygotowali nam smażone oscypki prosto z ogniska – pycha!
A sobota… Cóż jak to sobota… od rana sprzątanie domu, pakowanie bagażu... Ale postanowiliśmy jeszcze raz odwiedzić Zakopane! Tym razem wjechaliśmy kolejką krzesełkową na Butorowy Wierch, przeszliśmy szczytem na Gubałówkę i zjechaliśmy kolejką szynową na Krupówki, gdzie był czas na ostatnie zakupy, pożegnanie się ze śniegiem i górami...
1827
97
aktualizowano: 2012-01-30 12:53
15.01.2012 II Parafialny Koncert Kolęd i Pastorałek

15.01.2012 II Parafialny Koncert Kolęd i Pastorałek

Podczas II Parafialnego Koncertu Kolęd i Pastorałek wystąpiły następujące zespoły i soliści:
- Schola Parafialna „Amici Domini”
- Męski Zespół Wokalny „ Voces de Fuego”
- Bartek Wojtasik
- Lilia Zdunowska i Bartek Wojtasik
- Lilia Zdunowska
- Zespół Wokalny „Quatro Man”
- Zespół Wokalny „Cantus Delicium”

1525
16
aktualizowano: 2012-01-29 14:46
Wszystkich rekordów w kategorii: 150

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Parafia pw. Św OTTONA w Pyrzycach

ul. Dąbrowskiego 13, 74-200 Pyrzyce 2016 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone