Poniedziałek, 27 kwietnia 2015 r. imieniny: Sergiusza, Teofila, Zyty Poniedziałek IV tygodnia okresu wielkanocnego

Aktualności

Ogłoszenia - Niedziela Miłosierdzia

Ogłoszenia - Niedziela Miłosierdzia

Ogłoszenia parafialne na Niedzielę Miłosierdzia Bożego 2015

27 utworzono : tydzień temu, 2015-04-19 czytaj więcej »,
Ogłoszenia parafialne na Wielkanoc 2015

Ogłoszenia parafialne na Wielkanoc 2015

198 utworzono : ponad 2 tygodnie temu, 2015-04-06 czytaj więcej »,
Niedziela Palmowa - 29 marca 2015

Niedziela Palmowa - 29 marca 2015

Ogłoszenia parafialne

535 utworzono : ponad 2 tygodnie temu, 2015-03-28 czytaj więcej »,
V  Niedziela  Wlk. Postu – Ogłoszenia

V Niedziela Wlk. Postu – Ogłoszenia

(J 12,20-33)
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon /Bogu/ w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Tłum stojący /to/ usłyszał i mówił: Zagrzmiało! Inni mówili: Anioł przemówił do Niego. Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

218 utworzono : 2015-03-23 06:01 czytaj więcej »,
IV Niedziela Wlk. Postu – Ogłoszenia

IV Niedziela Wlk. Postu – Ogłoszenia

(J 3,14-21)
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu.

150 utworzono : 2015-03-14 18:06 czytaj więcej »,
III  Niedziela  Wlk. Postu – Ogłoszenia

III Niedziela Wlk. Postu – Ogłoszenia

(J 2,13-25)
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje.

136 aktualizowano: 2015-03-07 20:44 czytaj więcej »,
SPOTKANIE Z AKTORKĄ PATRYCJĄ HURLAK

SPOTKANIE Z AKTORKĄ PATRYCJĄ HURLAK

NIEDZIELA 1 MARCA 2015, po każdej Mszy Świętej

271 utworzono : 2015-02-21 17:55
REKOLEKCJE PARAFIALNE 1-4.03.2015

REKOLEKCJE PARAFIALNE 1-4.03.2015

Od przyszłej niedzieli  rozpoczynamy  Rekolekcje Wielkopostne.  Poprowadzi je ks. Marcin Stefanik -  nasz współbrat zakonny,  chrystusowiec, który zajmuje się promocją powołań zakonnych do naszej wspólnoty. Na wszystkich Mszach św. w przyszłą niedzielę – będą nauki ogólne, rekolekcyjne.Po każdej Mszy św. wystąpi u nas w kościele,  znana aktorka wielu współczesnych seriali telewizyjnych Patrycja Hurlak.   Ta znana aktorka,  przeżyła swoje nawrócenie, o którym chętnie dzieli się z innymi – warto jej refleksji wysłuchać. W poniedziałek, wtorek i środę – nauki rekolekcyjne będą na Mszach św. o g. 9,oo i  18,oo.  Poniedziałek będzie dniem spowiedzi św. dla kobiet i o g. 19,oo będzie nauka stanowa dla pań. Wtorek będzie natomiast dniem spowiedzi św. dla mężczyzn a o g. 19,oo będzie nauka stanowa dla panów. Bardzo prosimy zachować ten porządek i z niego skorzystać. W tych dniach od poniedziałku  do środy - Rekolekcje będą też dla młodzieży  gimnazjalnej i  szkół średnich. Porządek jest młodzieży znany.

230 aktualizowano: 2015-02-21 18:01
Wszystkich rekordów w kategorii: 273

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Parafia pw. Św OTTONA w Pyrzycach

ul. Dąbrowskiego 13, 74-200 Pyrzyce 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone