Wtorek, 31 marca 2015 r. imieniny: Balbiny, Kamila, Kornelii Środa Wielkiego Tygodnia

Aktualności

Niedziela Palmowa - 29 marca 2015

Niedziela Palmowa - 29 marca 2015

Ogłoszenia parafialne

142 utworzono : 2 dni temu, 2015-03-28 czytaj więcej »,
V Niedziela Wlk. Postu – Ogłoszenia

V Niedziela Wlk. Postu – Ogłoszenia

(J 12,20-33)
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon /Bogu/ w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Tłum stojący /to/ usłyszał i mówił: Zagrzmiało! Inni mówili: Anioł przemówił do Niego. Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

109 utworzono : ponad tydzień temu, 2015-03-23 czytaj więcej »,
IV Niedziela Wlk. Postu – Ogłoszenia

IV Niedziela Wlk. Postu – Ogłoszenia

(J 3,14-21)
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu.

115 utworzono : ponad 2 tygodnie temu, 2015-03-14 czytaj więcej »,
III Niedziela Wlk. Postu – Ogłoszenia

III Niedziela Wlk. Postu – Ogłoszenia

(J 2,13-25)
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje.

103 aktualizowano: ponad 2 tygodnie temu, 2015-03-07 czytaj więcej »,
SPOTKANIE Z AKTORKĄ PATRYCJĄ HURLAK

SPOTKANIE Z AKTORKĄ PATRYCJĄ HURLAK

NIEDZIELA 1 MARCA 2015, po każdej Mszy Świętej

248 utworzono : 2015-02-21 17:55
REKOLEKCJE PARAFIALNE 1-4.03.2015

REKOLEKCJE PARAFIALNE 1-4.03.2015

Od przyszłej niedzieli  rozpoczynamy  Rekolekcje Wielkopostne.  Poprowadzi je ks. Marcin Stefanik -  nasz współbrat zakonny,  chrystusowiec, który zajmuje się promocją powołań zakonnych do naszej wspólnoty. Na wszystkich Mszach św. w przyszłą niedzielę – będą nauki ogólne, rekolekcyjne.Po każdej Mszy św. wystąpi u nas w kościele,  znana aktorka wielu współczesnych seriali telewizyjnych Patrycja Hurlak.   Ta znana aktorka,  przeżyła swoje nawrócenie, o którym chętnie dzieli się z innymi – warto jej refleksji wysłuchać. W poniedziałek, wtorek i środę – nauki rekolekcyjne będą na Mszach św. o g. 9,oo i  18,oo.  Poniedziałek będzie dniem spowiedzi św. dla kobiet i o g. 19,oo będzie nauka stanowa dla pań. Wtorek będzie natomiast dniem spowiedzi św. dla mężczyzn a o g. 19,oo będzie nauka stanowa dla panów. Bardzo prosimy zachować ten porządek i z niego skorzystać. W tych dniach od poniedziałku  do środy - Rekolekcje będą też dla młodzieży  gimnazjalnej i  szkół średnich. Porządek jest młodzieży znany.

215 aktualizowano: 2015-02-21 18:01
I Niedziela Wielkiego  Postu - Ogłoszenia

I Niedziela Wielkiego Postu - Ogłoszenia

(Mk 1,12-15)
Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

117 aktualizowano: 2015-02-21 17:12 czytaj więcej »,
VI Niedziela Roku – Ogłoszenia

VI Niedziela Roku – Ogłoszenia

(Mk 1,40-45)
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony! Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

203 utworzono : 2015-02-14 16:51 czytaj więcej »,
ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 2014/2015 (4)

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 2014/2015 (4)

Odwiedziny Kolędowe trwają nadal. I choć zaczyna się już okres ferii, na które zasługują dzieci, młodzież i nauczyciele, jednak  musimy to rozpoczęte dzieło dokończyć. Już tylko najbliższe dni będą czasem kolędowania.  Porządek jest następujący:


 


Niedziela    18.01.15.      ul. Mickiewicza


 


Poniedz.     19.01.15.      ul. Wojska Polskiego i ul. Willowa


 


Wtorek       20.01.15.      ul. Stargardzka i ul. Różana


 


Środa          21.01.15       ul. Lipiańska i  ul. Młodych Techników


 


Czwartek    22.01.15       ul. Basenowa, Tuwima, Słowackiego, Krasińskiego, Kochanowskiego i uzupełnienia.


 


Prosimy, by rodziny,  które z jakiegoś powodu zostały pominięte podczas wyznaczonej Kolędy – zgłosiły ten fakt w zakrystii, dzisiaj po Mszy św. . Tam jest lista, na którą można się zapisać, podać dokładny adres i te rodziny odwiedzimy we czwartek lub w umówionym terminie. Uczynimy to z radością.

310 utworzono : 2015-01-18 08:41
II Niedziela Roku - Ogłoszenia

II Niedziela Roku - Ogłoszenia

(J 1,35-42)
Jan stał z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas - to znaczy: Piotr.

155 utworzono : 2015-01-18 08:28 czytaj więcej »,
Wszystkich rekordów w kategorii: 269

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Parafia pw. Św OTTONA w Pyrzycach

ul. Dąbrowskiego 13, 74-200 Pyrzyce 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone